De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de tiende en laatste doelstelling:

Vergroot de organisatorische en menselijke inzet voor permanente waarnemingen, monitoring, onderzoek van de zee, en voor het evalueren van vooruitgang in het maken van internationale afspraken.

Test Boei
©NOAA

Het formuleren van duurzame politiek die op ecosystemen is gebaseerd en maatregelen voor oceanen en kusten moet worden ondersteund door de wetenschap met zijn onderzoek en waarnemingen; het implementeren van deze politiek vereist sterke organisatorische kaders op nationaal, regionaal en wereldniveau.

Het formuleren en implementeren van duurzame politiek staat en valt met het verzamelen en analyseren van gegevens over wat er nu eigenlijk aan de hand is met zowel natuurlijke systemen (in fysisch, chemisch en biologisch opzicht als het over ecosystemen gaat), als ook met relevante betrokken menselijke systemen (in organisatorisch, sociaal en economisch opzicht).

Wetenschappelijk onderzoek is cruciaal om de best mogelijke adviezen te kunnen geven bij het kiezen tussen verschillende management opties. Deze wetenschappelijke know-how is in veel z.g. ontwikkelde landen volop aanwezig, maar in ontwikkelingslanden en op het internationale niveau is sterkere organisatorische capaciteit nodig. De oceanen zijn het minst onderzochte en tot nu toe ook het minst goed begrepen gedeelte van onze planeet.

Hoofddoelstelling van het voorstel:

Zorg er voor dat er mondiaal een structuur ontstaat die het mogelijk maakt dat voorkomende problemen ogenblikkelijk worden onderzocht door de betreffende VN-organen en aan de orde komen in de verschillende besluitvormende en wetgevende lichamen.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande