Elk jaar rond Wereld Zwerfdierendag op 4 april staan zwerfhonden weer volop in de aandacht. In de media wordt veelal geschreven over het wel of niet adopteren van‘zielige zwerfhonden uit het buitenland. Er ontstaat hier veelal een beeld van zwerfhonden alsof ze uit medelijden geadopteerd zouden moeten worden. Stray-AFP (Stray Animal Foundation Platform), belangenorganisatie van zwerfdieren, is blij dat zwerfdieren aandacht krijgen. De focus op zwerfdieren zou echter niet vanuit medelijden gestart moeten worden maar ook vanuit de realiteit dat zwerfhonden vaak geweldige huisdieren worden. Daarom introduceert Stray-AFP de naam ‘Wereldhond’.

Wereldhond
Doe mee aan de Wereldhond schrijf- en tekenwedstrijd | Afbeelding: publiek domein

Jaarlijks ligt de vraag in Nederland naar nieuwe honden rond de 150.000. Ongeveer 25 procent is afkomstig van erkende fokkers en de zwerfdierenorganisaties zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent. De rest van de honden komt via broodfok en illegale hondenhandel terecht bij hun nieuwe baas. Wat Stray-AFP betreft moet de illegale hondenhandel worden teruggedrongen. In dat perspectief is elke zwerfhond die geadopteerd wordt een welkome vervanging voor een hond uit de broodfok.

Wereldhond schrijf- en tekenwedstrijd
Stray-AFP verzet zich tegen het zielige imago van de ex-zwerfhond. Ze willen dan ook graag de term ‘Wereldhond’ introduceren:

“Wat ons betreft is een ex-zwerfhond werelds omdat ze vanuit allerlei landen naar ons toekomen, en daarnaast werelds omdat het geweldige gezelschapsdieren zijn. Rond 4 april willen wij daarom de term WERELDHOND breed presenteren. Dat willen we op een speelse manier doen middels een verhalen- tekenwedstrijd waarin de Wereldhond centraal staat. We zijn op zoek naar gekke, bijzondere, bizarre of ontroerde verhalen, gedichten en tekeningen over de avonturen van jouw wereldhond!”

De winnaar ontvangt een verassingspakket met allerlei leuke dingen die betrekking hebben op zwerfhonden. Met de inzendingen wil Stray-AFP een boekje (eventueel digitaal) maken.

Wereldhond
Afbeelding: publiek domein

Deelname
In de jury zitten alom gewaardeerde dierenvriendin en schrijfster Yvonne Kroonenberg, schrijfster en redacteur Pauline Wesselink en kunstenares Annemieke Janson. Hoe kun je meedoen:

– Schrijf een column of gedicht of maak een tekening over de avonturen van of met jouw wereldhond. De column mag maximaal 500 woorden bevatten, het gedicht is maximaal 1 A4 lang, inclusief witregels.

– Je inzending dient aangeleverd te worden via info@stray-afp.org, als bijlage in een Word-bestand (tekening als afbeelding). Gebruik bij het aanleveren lettertype calibri, lettergrootte 11. Zet in de onderwerp-regel van jouw e-mail dat het om de wedstrijd Wereldhond gaat.

– Vermeld in je mailtje jouw naam, leeftijd, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Vermeld ook of je onder jouw eigen naam of onder een pseudoniem geplaatst wilt worden. Ook kinderen vanaf zeven jaar mogen meedoen aan deze actie. Inzenden kan tot uiterlijk 28 maart 2018, voor 22.00 uur.

Persbericht Stray-AFP