Wetenschappelijk onderzoek dat onlangs in de Proceedings of the National Academy of Sciences is gepubliceerd, levert nieuwe inzichten in de oorzaken van het uitsterven van veel van de grootste dieren op aarde gedurende de afgelopen 100.000 jaar. Het is gebleken dat dit zowel door de mens als door klimaatverandering is veroorzaakt.

De onderzoekers hebben gekeken naar het uitsterven van dieren van 44 kg en groter. Dieren zoals de mammoet in Noord-Amerika en Europa, de mastodont en de grote luiaard in Noord- en Zuid-Amerika,  de wolharige neushoorn in Europa, de reuzenkangaroe en de wombat (een soort buideldier) in Australië, en de moa (een gigantische vogel zonder vleugels) in Nieuw-Zeeland.

Wolharige Neushoorn
Wolharige Neushoorn

Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens over het klimaat gedurende de laatste paar honderdduizend jaar. Deze gegevens zijn opgemaakt uit onderzoek van het landijs op Antartica. Verder werd gebruik gemaakt van informatie over het uitzwermen van de mens vanuit Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika, het grootste deel van Eurasië en Australië en Nieuw-Zeeland.

Uit deze gegevens kon worden afgeleid dat het uitsterven niet door de mens of door klimaatverandering afzonderlijk werd veroorzaakt, maar door een combinatie van de beide factoren. De negatieve invloed van de mens bestond toen waarschijnlijk vooral uit de jacht en het in gebruik nemen van de habitats van de dieren.

Moa
Moa ©WikiPedia

De resultaten van dit onderzoek zijn ook zeer relevant voor de huidige tijd: tijgers, ijsberen, olifanten en neushoorns zijn de grote dieren van onze tijd die door klimaatverandering en de gedragingen van de mens enorm onder druk staan.

Terwijl de vroegere mens zich waarschijnlijk niet bewust was van de gevolgen van zijn activiteiten, is men dat nu zeker wel, waardoor men het uitsterven van deze dieren misschien nog kan voorkomen. Als men echter geen actie onderneemt zal de geschiedenis zich voor deze dieren zeker gaan herhalen. Des te meer omdat de klimaatverandering 100.000 jaar geleden werd veroorzaakt door fluctuaties in de stand van de aardas, maar het in deze tijd duidelijk beïnvloed wordt door menselijke activiteiten. Inmiddels is de mens dus oorzaak nummer één! Men moet hier lering uit trekken en snel handelen, aldus de onderzoekers.

Mastodont
Mastodont

Bron