Droogte, stijgende temperaturen en slechte landbouwpraktijken hebben een verwoestend effect op vogels en andere wilde dieren in Turkije. Door deze factoren zijn afgelopen vijftig jaar 60 procent van alle meren in Turkije opgedroogd, wat veel vogels het leven kostte. Door de opgedroogde meren is er geen voedsel meer voor ze.

Vogels verhongeren door opgedroogde meren in Turkije
Vogels verhongeren door opgedroogde meren in Turkije | Foto (illustratief): publiek domein

Vooral trekvogels, die elk voorjaar vanuit Centraal- en Noord-Afrika naar Turkije trekken om te broeden, worden door de veranderingen getroffen. In juli stierven bijvoorbeeld tussen de 3.000 en 5.000 jonge flamingo’s een hongerdood nadat het water van het Tuz Gölü meer te ver was gedaald om vanuit hun nesten de oever te bereiken.

opgedroogde meren
Zoutmeer Tuz Gölü in 1994 | Foto: NASA/publiek domein

Zoutmeer Tuz Gölü in 2021 | Foto: Google Maps

Opgedroogde meren

De lokale bevolking ziet de verandering met eigen ogen. ‘Vroeger stond het water tot aan je oksels’, vertelt Isa Agit over een inmiddels opgedroogd stuk land vol gebarsten modder in Oost-Turkije. Agit werkt voor het Wild Animal Protection and Rehabilitation Centre van de universiteit in de stad Van. In het Vanmeer, het grootste meer van Turkije en op één na grootste meer van het Midden-Oosten, is het waterpeil wel 200 meter gedaald.

meeuw met friet
Sterfte van onder andere meeuwen en roofvogels door het eten van onnatuurlijk voedsel | Foto: publiek domein

Volgens Agit duurde de vissentrek door een gebrek aan regen dit jaar slechts tweeënhalve maand, de helft van de gebruikelijke duur. Als gevolg hiervan zijn veel vogels overgegaan op onnatuurlijk voedsel, zoals afval en dode dieren, wat erg ongezond is en al heeft geleid tot massale sterfte van onder andere meeuwen en roofvogels. Uit wanhoop vallen sommige vogels zelfs elkaar aan. Agit:

“Haviken en arenden eten gewoonlijk geen kraaien, maar nu doen ze dat wel en soms dragen de kraaien tekenziekten bij zich die dodelijk kunnen zijn.”

Door de daling van beschikbaar voedsel en snelle veranderingen in de leefomgeving, raken de dieren gestrest en deze stress maakt ze weer vatbaarder voor ziektes. Sommige deskundigen wijzen voor de oorzaak van de grote hoeveelheid zieke en gestorven vogels ook naar de vervuilende uitstoot van de koolcentrales. Turkije draagt namelijk voor een belangrijk deel bij aan de luchtverontreiniging in Europa.

Uitgedroogd en gebarsten | Foto: publiek domein

Volgens de VN is Turkije zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatcrisis. In juli registreerde de oostelijke stad Cizre met 49,1° de hoogste temperatuur ooit in het land, en de zuidkust werd dit jaar geteisterd door enorme bosbranden. Hoewel de droogte al jaren een probleem is, was het dit jaar nog erger doordat er in de winter ook weinig sneeuw viel en er dus weinig smeltwater was.
.

Dierlijke slachtoffers bosbranden mogen in Turkije niet worden geëuthanaseerd

Slechte landbouwpraktijken, gebrek aan overheidsbeleid

Ondanks dat Turkije kwetsbaar is voor klimaatrampen, is er weinig overheidsbeleid op het gebied van waterbeheer. Nu de grond zo droog is, kiezen veel boeren ervoor om waterbronnen om te leiden voor hun eigen land en dieren. Hiervoor raken de grondwatervoorraden uitgeput, maar er wordt weinig gedaan om het probleem aan te pakken. Deze slechte landbouwpraktijken zorgen samen met het onttrekken van water uit meren voor grote bouwprojecten voor het opdrogen van de meren. Safak Arslan, roofvogelspecialist bij een Turkse natuurbehoud organisatie:

“We zijn een waterarm land. We moeten actie ondernemen voordat er brand uitbreekt, voordat de bossen verdwijnen en voordat de wetlands opdrogen.”

Volgens de organisatie is bijna de helft van de wetlands in Turkije de afgelopen 70 jaar onherroepelijk verloren gegaan. Voor slechts 24 van de 76 geregistreerde wetlands zouden er waterbeheerplannen bestaan.

Bron:

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee