De Colombiaanse Senaat heeft besloten binnen vijf jaar een nationaal verbod op het gebruik van trekdieren in te voeren. Karren, koetsen en andere voertuigen die door paarden, muilezels of andere dieren worden voortgetrokken, zullen met enkele uitzonderingen tot het verleden behoren. Eigenaren moeten overstappen naar gemotoriseerde voertuigen en de trekdieren mogen ter zijner tijd voorgoed met pensioen.

trekdieren
Verbod op gebruik trekdieren in Colombia | Foto: Pixabay

Nieuwe wet

De Senaat stemde enkele weken geleden in met het wetsvoorstel van senator Ana María Castañeda van Cambio Radical, waarin voertuigen met trekdieren geleidelijk zullen worden vervangen door gemotoriseerde voertuigen. Met deze nieuwe maatregel hoopt Castañeda het aantal gevallen van dierenmishandeling bij trekdieren sterk te verminderen. Het gebruik van trekdieren die buiten deze wet vallen, komt onder streng toezicht te staan om het welzijn van de dieren te garanderen. Er wordt een maximaal aantal van acht werkuren ingesteld en een maximaal draaggewicht. Daarnaast komt er een verbod op het fabriceren van nieuwe door trekdieren voortgetrokken voertuigen.

De nieuwe wet zal over vijf jaar in werking treden. Om een geleidelijke overgang mogelijk te maken, zal er een omschakelingsprogramma worden gecreëerd.

Trekdieren

In Colombia zijn voertuigen met trekdieren tot op heden zeer gebruikelijk. Werkpaarden en -ezels vormen de kracht achter het zware fysieke werk in verschillende sectoren. In een interview met de Colombiaanse krant La Crónica, vertelde dierenliefhebster en raadslid Beatriz Elena Aristizábal Pérez dat de overheid niet alleen een sociale verantwoordelijkheid draagt tegenover de eigenaren van de trekdieren, maar ook tegenover de dieren zelf. Trekdieren zijn volgens haar blootgesteld aan zware dierenmishandeling, doordat de eigenaren niet over de juiste informatie of training beschikken. Voor de slachtoffers moet er dus een geschikte opvang komen.

Beatriz Aristizábal:

“Als raadslid heb ik om een regulatie van de circulatie van deze voertuigen gevraagd, omdat er geen maximale belading en werkuren zijn vastgesteld.”

Medellín als voorbeeldstad

De stad Medellín beëindigde het gebruik van trekdieren met succes. In 2013 bezocht onze eindredacteur Estefanía Pampín Zuidmeer met een overheidsfunctionaris een afvalverwerkingsplaats waar trekdieren veelvuldig werden gebruikt:

“In 2013 was de stad Medellín bezig met het vervangen van de trekdieren door motorkruiwagens aan te bieden aan de eigenaren. In de drukke stad werden trekdieren ingezet voor het vervoeren van afval, puin of zand. De paarden en ezels maakten lange dagen. Verder was het gevaarlijk voor de dieren om deel uit te maken van het drukke verkeer, er gebeurden veel ongelukken. De trekdieren zagen er mager en uitgeput uit.”

De gemeente van Medellín startte een financieringsprogramma om de eigenaren van trekdieren te helpen bij het vervangen van de dieren en de voertuigen door motorkruiwagens, zodat zij hun werk konden blijven doen. Daarnaast zette Medellín een adoptieprogramma op, de trekpaarden en muilezels worden tegenwoordig door verschillende families opgevangen en verzorgd. De werkwijze van Medellín dient nu als voorbeeld voor de rest van het land.

Uitzondering

Voor bepaalde sectoren is er een uitzondering gemaakt in de nieuwe wet. Het gebruik van trekdieren zal als dierenmishandeling worden beschouwd, tenzij het dier gebruikt wordt in de landbouw, veeteelt, sport of toerisme. De geliefde rondrit met paard en wagen in de hoofdstad Bogotá, zal dus gewoon blijven bestaan.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools