Het kabinet wil dat er vaker een verbod om huisdieren te houden wordt opgelegd aan mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen. Dat veel mensen hiervan een voorstander zijn blijkt uit de grote hoeveelheid handtekeningen die Stichting Stop Dierenleed Nederland onlangs overhandigde aan de ministers van diverse politieke partijen.

houdverbod voor dierenbeul
Foto: Jon Bunting/Flickr

Op dit moment is het zo dat een zogeheten houdverbod alleen als extra maatregel kan worden opgelegd. Als iemand bijvoorbeeld een boete krijgt voor het verwaarlozen of mishandelen van dieren, kan er óók een houdverbod worden opgelegd. Klinkt goed zou je zeggen, maar in de praktijk gebeurt het nauwelijks en mocht de dader toch een dier aanschaffen, hoeft hij alleen de boete te betalen en vervalt het houdverbod, want de boete was de oorspronkelijke straf. Wat een kromme regel. En dat vindt Ard van der Steur (Minister van Veiligheid en Justitie) ook. Hij is bezig met een wet waardoor een houdverbod als aparte straf opgelegd kan worden, dus zonder koppeling aan een andere straf. Ook probeert hij er een wet doorheen te krijgen die ervoor zorgt dat onder andere het ophitsen van een hond om iemand te bijten ook strafbaar wordt.

Er wordt nog bekeken of er een levenslang houdverbod opgelegd kan worden. De maximale termijn van zo’n verbod is nu 10 jaar. Van der Steur is zeker te porren voor die verlening, maar laat wel weten dat rechters nog nooit een houdverbod langer dan 3 jaar hebben opgelegd.

Een houdverbod wordt niet alleen opgelegd aan dierenbeulen maar kan ook worden toegekend aan mensen die zoveel van dieren houden, dat ze er te veel in huis nemen en de situatie daardoor uit de hand loopt.

Bronnen: Telegraaf.nl, Parool.nl ©PiepVandaag.nl Sophie Janssen