In de paardensportwereld is er een uitbraak van het dodelijke paardenvirus rhinopneumonie-virus. Het virus brak uit op een paardenconcours in Valencia, Spanje. Door de uitbraak van het virus komt het welzijn van paarden ernstig in gevaar. 

paardenvirus
Uitbraak paardenvirus: 84 paarden besmet | Foto: Pixabay

Paarden horen thuis in de wei, en dienen niet van hot naar her te worden gesleept voor paardenconcoursen voor menselijk plezier. Juist mede door dit heen- en weer gesleep heeft er nu een grote virusuitbraak plaatsgevonden. 

Volgens de FEI, de overkoepelende organisatie van de paardensport, gaat het om de ernstigste uitbraak in tientallen jaren. Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI laat weten:

“We kunnen geen risico lopen. Het rhinopneumonie-virus is bijzonder agressief en kan veel slachtoffers maken. Dat moeten we koste wat kost zien te voorkomen.”

De grote virusuitbraak die nu in de paardensportwereld plaatsvindt is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de paarden met honderden paarden bij elkaar in staltenten stonden. Eén van die paarden is waarschijnlijk met het virus geïnfecteerd geweest en heeft zo andere paarden kunnen besmetten. Doordat de organisatie van het concours in Valencia aan enkele paardeneigenaren toestemming heeft gegeven om naar huis te vertrekken met hun besmette paarden heeft het virus zich als een lopend vuurtje door Europa kunnen verspreiden. Inmiddels zijn er uitbraken in Frankrijk, Engeland en Duitsland. Vrijwel alle internationale wedstrijden in tien Europese landen zijn geschrapt. 

Het virus is niet overdraagbaar van paard op mens, maar kan wel van mens op paard of van paard op paard worden overgedragen. Volgens de FEI zijn vier paarden in Valencia inmiddels overleden aan het virus. 84 andere paarden vertonen verschijnselen. Van de 25 Nederlandse paarden die naar het concours zijn afgereisd staan er inmiddels dertien in quarantaine in Nederland. De twaalf andere paarden verblijven nog in Spanje. Volgens paardensportfederatie KNHS heeft er in Nederland nog geen grote uitbraak plaatsgevonden. Van de paarden die in Valencia zijn geweest of er nog staan vertonen enkele lichte ziekteverschijnselen. 

Neurologische vorm virus

Het rhinopneumonie-virus verschijnt in drie verschillende vormen, een verkoudsheidsvorm, een abortusvorm of een neurologische vorm. Het gaat om een uitbraak van de neurologische vorm van het virus. Deze vorm komt incidenteel voor en veroorzaakt verschijnselen van het zenuwstelsel. Meestal begint het virus zich te uiten doordat het paard een slappe staart krijgt en loopt als een dronkenman (ataxie). Het is ook mogelijk dat er ernstige verlammingsverschijnselen optreden. Meestal komen die verschijnselen alleen voor in de achterbenen, maar ook de voorbenen kunnen verlammen. Bij meerdere paarden in Valencia zou er sprake zijn van volledige verlamming. Op onderstaande foto is te zien hoe een paard rechtop wordt gehouden.

Volgens paardensportfederatie KNHS brengt het stallen van een paard bij vreemde paarden relatief het grootste risico met zich mee. Stress door onder andere vervoer en wedstrijden doet bij besmette paarden de kans op neurologische symptomen waarschijnlijk toenemen. Dit is precies de situatie waarin de paarden zich in Valencia bevonden, vervoer naar de wedstrijd, stress rondom de wedstrijd en stalling bij vreemde paarden. Al met al een voor de paarden alles behalve wenselijke situatie. Net als bij het coronavirus, en andere virusuitbraken, is het uitbreken van het dodelijke paardenvirus weer het gevolg van menselijk handelen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat