Daarnaast pleit de PvdD voor een betere waarborging van het dierenwelzijn tijdens evenementen. ‘In de huidige Algemene Plaatselijke Verordening van Groningen staat niets over dieren die worden gebruikt bij evenementen. Wij willen dat er bij evenementen waar dieren een rol in spelen, in ieder geval…