Tag: zuurstofverlies

Buitenland, Kort, Nieuws

Dode zones in oceanen bijna verdubbeld 

Wereldwijd komen er elk jaar plekken bij waar (bijna) geen zuurstof meer voorkomt in het zeewater. Algen, koraal en vissen sterven en de onderwaterwereld verdwijnt. Vanaf de jaren ’70 dumpen boeren en bedrijven tonnen stikstof en fosfor in rivieren, wat ervoor zorgt dat er kilometers…

dode zones
Buitenland, Kort, Nieuws

Enorme toename dode zones in Oostzee 

In de Oostzee is het aantal zogenaamde dead zones de afgelopen honderd jaar enorm toegenomen. Dode zones zijn plaatsen waar de hoeveelheid zuurstof in het water zo sterk is verminderd, dat natuurlijk leven er niet meer mogelijk is. In 1898 ging het al om 5.000…

Dolfijnen in de Grote Oceaan
Kort, Nieuws, Wetenschap

Dodelijk trio bedreigt wereldwijde oceanen 

Combinatie van verzuring, opwarming en zuurstofverlies blijkt funest Wetenschappers maken zich ernstig zorgen over de opeenstapeling van problemen voor de wereldwijde oceanen. Het merendeel van deze belasting wordt veroorzaakt door mensen. In een vandaag gepubliceerd onderzoek noemen de wetenschappers verzuring en opwarming als belangrijkste problemen….