Er is een nieuwe online overzichtskaart van waar jachtlocaties in Nederland zich bevinden. De kaart is een intiatief van GroenFront! die daarmee  de ‘verborgen wereld van de jacht’ wil blootleggen. Uiteindelijke doel is een einde aan de jacht op zwijnen en herten te maken. GroenFront!…