Uit eerder onderzoek van Milieu Centraal is gebleken dat Nederlanders drie keer meer voedsel verspillen dan zij zelf denken. Per persoon wordt jaarlijks zo’n 47 kilo aan levensmiddelen weggegooid. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil nu de houdbaarheidsdatum van producten zoals bijvoorbeeld koffie, maar ook pasta en rijst verwijderen…