Wereldwijd wordt de welvaart van een land gemeten aan de hand van het bruto binnenlands product (bbp), dat gelijk staat aan de totale geldwaarde van alle in dat land geproduceerde goederen en diensten in een bepaalde periode, meestal een jaar. Investeringen, overheidsbestedingen, import en export…