Na Duitsland begint ook in Nederland een discussie te ontstaan over het slachten van koeien die drachtig zijn. Er bestaat geen Europees verbod tegen het doden van zwangere koeien en ook niet bij individuele lidstaten. Het ongeboren kalf van een koe die geslacht wordt sterft volgens veeartsen een vreselijke dood. Staatssecretaris Dijksma wil een onderzoek naar de omvang van de slacht van drachtige koeien in Nederland, na Kamervragen van de Partij voor de Dieren.

drachtige koeien
Drachtige koe | Foto: ©  Brian Robert Marshall/CC

Halverwege juli laaide de discussie over het slachten van drachtige koeien in Duitsland op na een reportage op televisie. Bij de oosterburen zouden jaarlijks 180.000 zwangere koeien geslacht worden, aldus landbouwminister Christian Schmidt. Dit is een tiende van alle koeien die naar het abattoir gaan en de afgelopen jaren is hun aantal alleen maar toegenomen. Volgens Schmidt is het doden van een koe die een kalf verwacht niet ethisch, omdat het ongeboren dier door verstikking om het leven komt. Deze doodsstrijd kan wel 20 minuten duren. Het kalf krijgt zuurstof via het bloed in de placenta, maar zodra de moeder gedood wordt stopt haar bloedsomloop en kan het kalf niet verder ‘ademhalen’.

Verbod
Schmidt wil in Duitsland zo snel mogelijk een slachtverbod invoeren voor drachtige koeien en vindt dat dit op Europees niveau ook moet gebeuren. Tevens wil hij het transport van drachtige koeien aan banden leggen. Nu mag het dier tot 4 weken voor de geboorte van het kalf nog vervoerd worden, maar dat wil Schmidt omzetten naar 3 maanden. Duitse veeartsen zijn voorstander van een algeheel verbod op het slachten van drachtige dieren.

Cijfers
Naar aanleiding van de discussie in Duitsland stelde de Marianne Thieme van de PvdD Kamervragen aan staatssecretaris Dijksma over de situatie in Nederland. Volgens Dijksma zijn er voor ons land geen cijfers bekend over de aantallen geslachte drachtige koeien. Er geldt ook geen verbod tegen. De enige ‘bescherming’ van koeien die een kalf verwachten is dat ze na 90 procent van de zwangerschapsperiode niet meer vervoerd mogen worden. Thieme wil dat Dijksma zich aansluit bij de plannen van haar Duitse collega Schmidt en dat de staatssecretaris het verbod op de slacht van drachtige koeien aankaart bij de Europese Unie.

Uit een onderzoek van de universiteit van Leipzig in 2003 bleek dat in Duitsland 4,94 procent van de geslachte koeien hoog drachtig was. In Italië lag dit percentage op 4,49, in België op maar liefst 10,5 procent en in Luxemburg op gemiddeld 2,92 procent. Er werden echter grote uitschieters gevonden bij individuele slachthuizen. Een Brits onderzoek uit 1995 toonde aan dat dat bij een specifiek slachthuis niet minder dan 23,5 procent van de geslachte koeien drachtig was, waarvan 6,3 procent zich in de laatste fase bevond van de zwangerschap. Er is nog weinig bekend over de redenen waarom drachtige koeien in het slachthuis belanden.

drachtige koeien
Foto: Pixabay

Advies
Dijksma heeft Wageningen UR en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA opdracht gegeven te onderzoeken hoe het aanbod van drachtige koeien voor de slacht teruggebracht kan worden. Ook wil de staatsecretaris weten hoe het beste omgegaan kan worden met het ongeboren kalf wanneer de moederkoe toch in het slachthuis terechtkomt. Op dit moment geldt de regel dat bij het aantreffen van een ongeboren vrucht niets wordt ondernomen, in afwachting van het moment dat het kalf gestikt is. Dijksma vraagt zich af of deze handelswijze ‘in alle stadia van de dracht de meest diervriendelijke optie is’.

Naar verwachting zal het eerste advies aan Dijksma eind november 2016 op papier verschijnen. De antwoorden van de staatsecretaris op de Kamervragen van de PvdD zijn hier te downloaden.

Bronnen: Animal Health Online, Min.v.EZ, Boerderij.nl, Melkvee.nl ©PiepVandaag.nl Bart van Riel