Belgische trofeejagers kunnen nog altijd ongehinderd naar het buitenland trekken om bedreigde of andere iconische dieren af te schieten. De jachttrofeeën: hoofden, huiden, slagtanden, lichaamsdelen of complete dode dieren, worden vervolgens geïmporteerd. Animal Rights België wil dat hieraan een einde komt met de petitie ‘Stop de trofeejacht nu’.

Stop de trofeejacht nu
Een zebra is een gewilde jachttrofee | Foto: publiek domein

Het gaat om ijsberen, zwarte en bruine beren, wolven, olifanten, antilopen, bavianen, zebra’s, krokodillen en zelfs de algazel, een antiloop die officieel is uitgestorven in het wild. Voor veel geld worden ze doodgeschoten en geïmporteerd. Animal Rights campagnecoördinator, Rowena Vanroy:

“Rijke Belgische jagers betalen grof geld om in het buitenland vaak bedreigde dieren af te schieten en ze thuis trots aan de muur te hangen. Dit is onze samenleving onwaardig. Wij willen onmiddellijk een volledig invoerverbod op jachttrofeeën en zijn een petitie gestart.”

Hoofden, oren en poten

Over de afgelopen 6 jaar is er 345 keer een jachttrofee ingevoerd naar België. Dit wil echter niet zeggen het dat ook om 345 dieren gaat. Zo bestond één invoer uit maar liefst 8 berenhoofden, een andere invoer bestond uit 80 kilo aan olifantenslagtanden, ivoor. In een volgend geval werden er 13 zebrahuiden geïmporteerd, iemand importeerde 6 olifantenoren en er werden zelfs 18 cheetapoten mee terug genomen naar België. Het is echter lastig om te achterhalen om hoeveel dieren het precies gaat, omdat landen de in- en uitvoer van trofeeën op verschillende manieren registreren. Rowena Vanroy:

“Wij haalden deze cijfers uit een internationale database en waren sprakeloos toen we zagen wat er allemaal wordt geïmporteerd. Er zijn zelfs Belgische jagers die ijsberen hebben doodgeschoten, hét klimaaticoon van deze tijd.”

Stop de trofeejacht nu
De algezel is in het wild uitgestorven, maar wordt als trofee gefokt voor de jacht | Foto: publiek domein

De algazel, een antilope, is uitgestorven in het wild. Toch is ook dit dier over de afgelopen jaren meermaals doodgeschoten en geïmporteerd, zo blijkt uit de database. De dieren worden gefokt op boerderijen en voor genoeg geld, kunnen ze worden opgejaagd en doodgeschoten.

Trofeejacht ook op bedreigde dieren

In Canada worden ijsberen, zwarte en bruine beren, wolven en walrussen doodgeschoten. Voor olifanten, luipaarden, leeuwen, bavianen, apen, krokodillen, zebra’s en antilopen kunnen reizen worden geboekt naar Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe, Zambia en Mozambique. De prijzen voor een jachtreis beginnen rond de 4.000 dollar en kunnen oplopen tot 30.000 dollar.

Het gaat veelal om soorten die door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) als kwetsbaar worden aangemerkt. Over het laatste decennium hebben jagers wereldwijd meer dan 1.7 miljoen jachttrofeeën meegenomen van dieren die zijn gedood voor deze bloederige sport. Meer dan 200.000 van deze jachttrofeeën zijn van soorten die met uitsterven worden bedreigd.

Stop trofeejacht nu
Giraffenpopulaties in Afrika staan onder druk door trofeejagers | Foto: publiek domein

Mag dat zomaar?

Beschermde dieren en planten mogen niet zomaar worden verhandeld, vervoerd, verzameld of gehouden. Hiervoor hebben overheden van 183 landen regels en afspraken gemaakt en vastgelegd in het CITES-verdrag. Dit verdrag is opgesteld om ervoor te zorgen dat wilde dier- en plantsoorten niet in hun voortbestaan worden bedreigd naar aanleiding van internationale handel.

Toch laat het verdrag de import van iconische jachttrofeeën gewoon toe, zolang er een CITES-vergunning is afgegeven en dat gebeurt vaak in België. Gevreesd wordt ook dat jachttrofeeën vanuit België verder worden vervoerd naar andere Europese landen, zoals Nederland. Rowena Vanroy:

“Controleert de Belgische overheid, nadat een vergunning is afgegeven, of de trofee ook op het opgegeven adres aanwezig is en blijft?”

Nederland kent strengere regels voor de invoer van jachttrofeeën. Soorten die met uitsterven worden bedreigd, mogen sinds 2017 niet meer worden ingevoerd. Daarnaast mogen ook de ijsbeer, witte neushoorn, Afrikaanse olifant, moeflon, leeuw en het nijlpaard niet meer worden geïmporteerd naar Nederland.

Global March for Elephants, Rhinos & Lions Amsterdam
Stop de trofeejacht nu! | Foto: Animals Today

Stop de trofeejacht nu

Animal Rights wil in België een onmiddellijk verbod op de invoer van alle jachttrofeeën en is een petitie gestart. Rowena Vanroy:

“De huidige regelgeving laat te veel uitzonderingen toe, bedreigde dieren worden nog steeds doodgeschoten. Enkel met een totaalverbod wordt de motivatie voor het jagen op bedreigde diersoorten weggenomen.”

Ook worden zowel de Nederlandse als Belgische overheid opgeroepen om gezamenlijk te ijveren voor het opnemen van een totaalverbod op de trofeejacht in het CITES-verdrag. Totdat dit is gerealiseerd, moet de trofeejacht voor alle ingezetenen van België worden verboden.

Bron: