Stichting Loes voor Dieren start op 23 mei een sms-campagne om dieren in nood als Rudi, Camiel en Courage te kunnen helpen. Kitten Rudi, goudhamster Camiel en konijn Courage spelen de komende maanden de hoofdrol in de campagne en vragen het publiek om een klein bedragje over te maken voor de liefdevolle en kleinschalige opvang en herplaatsing van onplaatsbare, thuisloze of gedumpte dieren die dreigen tussen wal en schip te geraken.

Stichting Loes voor Dieren

Er zijn nogal wat dieren die door psychische, sociale, relationele of financiële problemen van de eigenaar in een noodsituatie terecht komen. Deze dieren komen dan op straat te staan. Pension of asiel zijn lang niet altijd een geschikte verblijfplaats. Kleinschalige opvang in pleeggezinnen en eventuele herplaatsing is de oplossing die Loes voor Dieren biedt.

Een verzonden sms-bericht aan 4333 kost 1,50 euro waarvan het grootste deel ten goede komt aan de verzorging, eventuele medische kosten, kosten gemaakt door de pleeggezinnen en de herplaatsing.

Over Loes voor Dieren

De stichting heeft tot doel het voorzien in het levensonderhoud, opvang socialisatie en de benodigde medische zorg voor onplaatsbare en/of hulpbehoevende gezelschapsdieren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting LOES voor Dieren richt zich met haar activiteiten voornamelijk op gezelschapsdieren en in het bijzonder op in huis gehouden of te houden gezelschapsdieren. De stichting stelt zich ten doel thuisloze gezelschapsdieren te huisvesten en te herhuisvesten in bij hen passende situaties, te voorkomen dat gezelschapsdieren weglopen of wegraken en aan het zwerven gaan en in het bijzonder te voorkomen dat zwervende gezelschapsdieren zich vermeerderen in niet passende omstandigheden. De stichting verzet zich tegen het veelvuldig van de ene naar de andere eigenaar overdoen van gezelschapsdieren en in het algemeen tegen een bejegening van gezelschapsdieren als wegwerpproduct. De Stichting streeft naar een zo duurzaam mogelijke relatie tussen gezelschapsdieren en hun eigenaren. De stichting probeert haar doelen te verwezenlijken door: – Het opvangen van gezelschapsdieren op haar pleeggezinnen; – Het herplaatsen van deze dieren; – Activiteiten met betrekking tot zoveel mogelijk geboortebeperking, waaronder castratie en sterilisatie; – Het voorlichten van het publiek over bovengenoemde problematiek; – Het vaccineren van de dieren vóór uitplaatsing.

Bezoek de website

Persbericht Dierenbescherming Amsterdam