In de provincie Friesland worden ieder jaar veel roofvogels gedood. Het gaat vooral om buizerds, kiekendieven, torenvalken en haviken. De vogels worden vergiftigd, hun nesten worden beschoten, leeggehaald of kapot gemaakt.

Buizerd
Buizerd ©Roofvogels-hw.nl

Vorig jaar werden er ruim 100 vernielingen aan roofvogelnesten gemeld, dit jaar dat er inmiddels ook al 43. In 21 gevallen werden tevens buizerds vergiftigd. De Friese Milieu Federatie denkt de dader te moeten zoeken in ‘kringen die zeggen weidevogels te willen beschermen.’ De afgelopen week waren vooral buizerds in de omgeving van Joure het doelwit. In één geval vonden agenten een dood vrouwtje op het nest met als prooi een veldmuis bovenop haar. Hoewel het vrouwtje hoogstwaarschijnlijk al enkele weken dood was en de eieren leeg op de grond lagen, bleef haar man in de buurt om te alarmeren bij onraad. Ook op andere plaatsen rondom Joure ging het mis: met ladders werden nesten uit de boom gehaald, er is zelfs een nestboom omgezaagd!

De politie heeft aangekondigd vanaf volgend jaar nog strenger te gaan controleren op plaatsen waar veel roofvogels broeden. Dit gaat vooral cameratoezicht worden. Natuurbeschermingsorganisaties denken dat het gedane aantal meldingen nog maar het topje van de ijsberg is.

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils