Het verlies van kwaliteit van leven van mensen die zijn besmet met de chronische Q- koorts zal een grote schadepost vormen voor de overheid. 

Geit

Het onderzoek naar Q-koorts door Alex Brenninkmeijer kent nieuwe stap in de vorm van een openbare hoorzitting. De Nationale Ombudsman houdt ruim voor de zomer een openbare hoorzitting onder Q-koorst patiënten die zich onvoldoende gekend voelen in hun lot door de overheid. Hij onderzoekt hoe de chronisch ziek geworden patiënten als gevolg van de Q-koorts genoegdoening zouden moeten krijgen. “De overheid heeft gedurende de periode 2005 tot heden geen serieuze en passende oplossing gegeven“,  aldus de Ombudsman. De hoorzitting zal openbaar zijn.

In Nederland is voor het eerst in 2005 Q-koorts geconstateerd bij kleine herkauwers. Van de 360 geitenbedrijven en 40 schapenbedrijven bestaande uit meer dan 50 dieren waren er in 2010, 73 geitenbedrijven en 2 schapenbedrijven positief, dus besmet.

Q-koorts is een ziekte die door dieren op mensen kan worden overdragen. Door inademing van enkele bacteriën kan de infectie op Q koorts bij mensen ontstaan. Meer dan de helft van de mensen die met de Q-koortsbacterie besmet raken, worden niet ziek. De mensen die wel ziek worden, krijgen meestal griepverschijnselen. De griepverschijnselen kunnen wel ernstigere vormen gaan aannemen zoals longontsteking en ontsteking aan de lever.

Slechts enkele (ongeveer 2 van de 100) mensen die besmet zijn krijgen een vorm van Q-koorts die jaren kan duren. De klachten beginnen sluimerend en bestaan uit benauwdheid, koorts, zweten, vermoeidheid en vermageren. Meestal komt dit door een ontsteking aan de hartkleppen.  Bij de Q-koorts epidemie zijn dit waarschijnlijk enkele honderden mensen die chronische ziek zijn geworden.

Naast het menselijk leed, het dierlijk leed is er ook veel leed in financiële zin. De hogere behandelkosten voor de zieke mensen wordt geschat tussen de 18,4 tot 26,5 miljoen. Betaald door de zorgverzekeraars en verrekend in de premie.

Geitjes

Het onderzoek van de Ombudsman onderzoekt het leed dat bij de chronische zieken is terecht gekomen. Het psychische leed onder veehouders en het doden van 50.000 geiten (kosten 34 miljoen) vallen buiten het onderzoek.