In het Nederlands deel van de Noordzee is het aantal bruinvissen de afgelopen dertig jaar toegenomen. Zo werden er in 2019 zeven keer zo veel dieren gezien als in 1991. Vlak voor de kust werden minder dieren waargenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS in samenwerking met Wageningen Marine Research (WMR).

bruinvissen
Populatie bruinvissen in Noordzee afgelopen dertig jaar toegenomen | Foto: Ecomare via Wikimedia Commons

Voor het onderzoek werden verschillende methodieken gebruikt waaronder analyses die vanuit de lucht zijn gedaan, maar ook jaarlijkse tellingen.

Van oktober tot november 2010 werden 26.000 bruinvissen waargenomen en in maart 2011 86.000. De aantallen waargenomen dieren variëren dus sterk binnen een jaar. Het aantal strandingen van bruinvissen is helaas ook toegenomen. In 2012 werden 980 strandingen gemeld vergeleken met enkele tientallen begin jaren 90. De meeste dieren komen te overlijden door rondzwervend vistuig. De dieren raken hierin verstrikt, proberen zich te bevrijden en raken in paniek als dit niet lukt. Tijdens hun verwoede pogingen om te ontsnappen lopen ze nare wonden en soms zelfs gebroken botten op. Uiteindelijk sluiten ze hun blaasgat en stikken ze. Verder zijn aanvaringen met scheepsschroeven maar ook infectieziektes en verhongering veel voorkomende doodsoorzaken.

Tot de jaren veertig kwamen bruinvissen veel voor in de Noordzee maar daarna nam de populatie in rap tempo af. Vanaf 1991 neemt het aantal dieren weer toe. Volgens het CBS komt dat doordat de dieren zicht gedeeltelijk verplaatsten van de noordelijke Noordzee naar het Nederlands deel van de Noordzee.

Bron:

©AnimalsToday.nl