In een weiland in Wilnis bij de Veendijk is een man betrapt die achttien zwanen had gevangen. De dieren werden aangetroffen bij en in de terreinwagen van de man. Een aantal van de dieren was besmeurd met bloed.

bebloede zwanen
Foto: Wikimedia Commons

Een boswachter van Recreatie Midden-Nederland betrapte de 69-jarige inwoner van Nieuwerbrug op heterdaad, terwijl hij de zwanen ving en mishandelde. De boswachter tipte daarop de politie.

De politie trof de man uiteindelijk aan langs de waterkant van een weiland aan de Korenmolenweg. Hij had net met een vangstok een zwaan gevangen. Van de achttien dieren die de man gevangen had, waren er negen niet van een ring om de poot voorzien. De man zou vergunning hebben zijn “eigen” geringde zwanen te vangen oftewel driften. Hij heeft een bekeuring gekregen omdat hij de Flora- en Faunawet heeft overtreden.

De zwanendrift is een traditionele extensieve vorm van dierhouderij en is een recht dat nog uit de Middeleeuwen stamt. Hierbij worden met toestemming van de grondgebruiker in het voorjaar door de ‘zwanendrifter’ knobbelzwanen losgelaten en in het najaar weer, met hun nakomelingen, binnengehaald. Dit levert de drifter dons, vlees en levende dieren op voor verdere handel.

Omdat de drifter zijn zwanen niet wil verliezen worden de dieren geleewiekt. Bij leewieken wordt zonder verdoving een stuk vleugelbot afgeknipt. De dieren kunnen hierdoor niet meer vliegen.

In Nederland is het driften van zwanen verboden. Toch worden in ons land honderden zwanenparen geleewiekt, gemerkt en in het Groene Hart aan hun lot overgelaten om ze later samen met hun jongen te ‘oogsten’. Dankzij voormalig CDA-minister Verburg kon het driften voor vlees, dons en veren nog 10 jaar extra doorgaan, met daarnaast een ontheffing van nóg eens vijf jaar.

Op 1 april 2013 is deze ontheffing eindelijk verlopen en de huidige staatssecretaris heeft verklaard dat er geen nieuwe ontheffing zal worden verleend.

Helaas blijft het houden van zwanen voor de sier nog toegestaan, daarnaast wordt het leewieken van vogels pas verboden in 2018. Kortom: zwanendrifters kunnen nog gewoon hun gang gaan. Naar verluidt worden zwanen nu alleen nog gedrift om als siervogel te worden verkocht, maar in de praktijk is daar geen controle op en de dieren worden nog steeds even wreed behandeld als voorheen.

Bron: RTV Utrecht ©PiepVandaag.nl