Voor het eerst in tien jaar tijd zijn twee jonge leeuwtjes gezien in Liuwa Plain National Park, in Zambia. Eind 2013 zijn de jongen geboren uit een geherintroduceerd paartje leeuwen.

Liuwa Plain
Photo credit: dw_ross / Foter.com / CC BY

In het park waren bijna alle leeuwen verdwenen door stroperij, op één oude leeuwin na, Lady Liuwa. Dit oude vrouwtje was de ‘beschermengel’ van de moeder die de twee welpjes heeft voortgebracht. Volgens alle betrokken partijen, Barotse Koninkrijk, African Parks en het project Zambia Carnivoren Programma (ZCP), is dit een belangrijke stap voorwaarts.

“De moeder trok zich rond Kerstmis in haar eentje terug in de bosjes. Zo doen leeuwen dat als er jongen geboren worden, dus wij begonnen al iets te vermoeden en lieten haar met rust. In januari gaf het zendertje in haar halsband aan dat zij een eind was opgeschoven, naar een plek met struiken aan de andere kant van de rivier, recht tegenover ons veldkamp. Het mannetje en Lady Liuwa waren bij haar. De eerste keer dat wij voorzichtig gingen kijken waren we teleurgesteld, want we zagen geen jongen. Maar een paar dagen later, op dezelfde plek, zagen we haar met tenminste twee spelende welpen in het dichte struikgewas. De jongen zijn voorgesteld aan hun vader en Lady Liuwa en de troep is weer herenigd. Wij zijn hoopvol, maar ook voorzichtig; we zullen ze nauw in de gaten houden om de bedreigingen zo klein mogelijk te houden. Hopelijk is dit het begin van de eerste nieuwe generatie leeuwen in Liuwa Plain”, aldus Matthew Becker, leider van ZCP.

Na tegenslagen eindelijk succes
Lady Liuwa was negen jaar lang op zoek naar andere leeuwen in het Liuwa Plain National Park, waar zij mee kon jagen en paren. In de jaren ’90 van de vorige eeuw was de hele leeuwenpopulatie afgemaakt door stropers. In 2009 werden twee mannetjes uitgezet in de hoop dat er jongen zouden worden verwekt. Helaas bleek de oude Lady Liuwa onvruchtbaar te zijn. Daarom werden vanuit Kafue National Park twee jonge leeuwinnen uitgezet, in de hoop dat het met deze twee wel zou lukken. Helaas liep één van deze twee leeuwinnen in een strik en stierf. De andere leeuwin was hierdoor zo van slag, dat zij naar Angola trok. Gelukkig wist het team van African Parks en ZCP haar te traceren en zette het uitgeputte dier in een kraal, om weer op krachten te komen. Lady Liuwa hield de leeuwin gezelschap. Dit was niet de enige tegenslag voor de leeuwen van Liuwa NP.

De twee uitgezette mannetjes trokken ook naar Angola. Helaas werd één van de twee mannetjes gedood door dorpelingen. Het mannetje dat overbleef keerde weer terug naar Liuwa NP en is tot nu toe het enige mannetje in het Nationaal Park. Hij en de jonge leeuwin hebben nu voor het eerst in tien jaar tijd voor nageslacht gezorgd.

Het aantal leeuwen is afgenomen tot 30.000 en staat op de lijst van IUCN nu te boek als ‘kwetsbaar’.

Over het eenzame leven van Lady Liuwa is een film gemaakt, The Last Lioness.

Bron: Wereld Natuur Fonds ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven