In de Roemeense dierentuin Tirgu Mures woont een van de eenzaamste olifanten ter wereld. Aziatische olifant Tania werd de afgelopen jaren van dierentuin naar dierentuin gesleept en is nu geheel alleen, in een inadequaat verblijf: voor een sociaal dier als een olifant een trieste situatie. De omstandigheden waaronder Tania gehouden wordt, zijn onacceptabel. Daarom doen dierenhulporganisaties hun best haar te laten verplaatsen, bij voorkeur naar een reservaat met andere olifanten.

Tania
Foto via Facebook Free Tania from the Tirgu Mures Zoo in Romania

Gesleep
De 39-jarige Tania is in 1975 in het wild geboren. Toen ze drie jaar oud was, stortte haar wereld in: haar kudde werd uitgemoord, en de kleine Tania werd verkocht aan een Franse dierentuin, Plaisance du touch. Hier werd het moederloze olifantje alleen gehouden tot ze in 2004 op transport ging naar Spanje. In dierentuin Terra Natura kreeg ze eindelijk gezelschap. Het klikte goed met olifant Khaiso, die ook een traumatisch verleden had. De twee dikhuiden waren onafscheidelijk. De dierentuin kreeg echter financiële problemen en Tania werd naar Franse dierentuin Le Barben gestuurd in 2009 en raakte zo weer iemand kwijt van wie ze hield. In de Franse kudde werd ze niet geaccepteerd, waarna ze in 2011 naar het Italiaanse La Cornelle werd gestuurd. Ook hier accepteerde de kudde haar helaas niet.

Hulp voor Tania
Diverse dierenwelzijnsorganisaties komen op voor Tania’s belangen, zoals In Defense of Animals. Dierenrechtenactiviste Roberta Brown zegt over haar:

‘Olifanten zijn zeer sociale dieren, met sterke familiebanden. Het verlies van haar familie en de eenzame omstandigheden waaronder ze sindsdien heeft geleefd, zullen een rampzalig effect hebben gehad op Tania. Ze geeft blijk van zware stress, en heeft een gewonde voet die behandeld moet worden. Ze zwaait vaak heen en weer (‘weeft‘) en schuurt haar hoofd tegen de omheining, beide tekenen dat een olifant zich ellendig voelt. De vloer heeft geen drainage, en Tania moet met haar gewonde voeten in haar urine en uitwerpselen staan.’

Via Facebook is ook een actie voor Tania gestart: Free Tania from the Tirgu Mures Zoo in Romania. Daarnaast is er een petitie opgezet, ter attentie van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Aangezien de Tirgu Mures Zoo geen lid is van EAZA, zijn de mogelijkheden van deze organisatie om de leefomstandigheden van Tania te verbeteren, beperkt. Toch is hulp uit deze hoek op korte termijn wellicht haar beste kans.

Volgens Marc Damen, directeur van Diergaarde Blijdorp, is de zorgelijke situatie van Tania bekend en wil EAZA hier graag verandering in helpen brengen. Formeel heeft de organisatie echter niets over haar te zeggen.

‘Wij kennen de toestand van Tania in Roemenië en uiteraard is deze dierentuin geen lid van EAZA, aangezien deze dierentuin bij lange na niet voldoet aan de eisen die EAZA stelt. Bij EAZA willen we betere omstandigheden voor alle dierentuindieren; daarom hebben we een ‘working group on Technical Assistance and Animal Welfare’ opgezet; deze werkgroep ondersteunt dierentuinen (met name in het arme en kennisarme Oost-Europa) om de levensomstandigheden van hun dieren te verbeteren en de meest schrijnende gevallen aan te pakken. Door dierentuinen als Tirgu Mures te ondersteunen, hopen we het welzijn van de daar aanwezige dieren te verbeteren. Dat moet echter met beleid gebeuren en gaat langzamer dan we zouden willen.’

Diergaarde Blijdorp is weliswaar geen lid van de werkgroep, maar er in het geval van Tania wel zijdelings bij betrokken, als coördinator van het fokprogramma van de Aziatische olifanten.

Grootste attractie
Dat Tania alleen leeft is ook volgens Damen absoluut niet in de haak, maar hij verwacht niet dat Tirgu Mures Zoo zijn grootste attractie zal willen opgeven.

‘In Nederland zou het langdurig houden van één olifant niet geaccepteerd worden vanwege de publieke opinie, maar in Roemenië kijkt men daar toch iets anders tegenaan, door het gebrek aan kennis, ook bij het publiek. Ondertussen is er al een heel team van specialisten uit EAZA-tuinen naar Roemenië geweest, op kosten van EAZA, om te helpen de gezondheid en het welzijn van Tania op korte termijn iets te verbeteren, onder andere door voetverzorging (noodzakelijk bij Aziatische olifanten die te weinig beweging nemen) en verrijking in het verblijf. Het is een langzaam en moeizaam traject.’

Een beter leven
Tania is bijna veertig en heeft door toedoen van stropers en malafide dierentuinen een ellendig leven achter de rug. Financieel gewin en prestige waren tot nu toe belangrijker dan haar welzijn. Als iemand het verdient de rest van haar leven in semi-vrijheid in een reservaat, of ten minste een veel beter dierentuinverblijf, te leven met andere olifanten en een liefdevolle verzorging te krijgen, dan is zij het wel.

‘Haar leven bestond uit verdriet en verwaarlozing. Het zou fantastisch zijn als ze de kans krijgt haar laatste jaren nog wat geluk te kennen, na alles wat ze heeft meegemaakt’, aldus Brown.

Een wevende Tania, in haar verblijf in Tirgu Mures Zoo.

Bron ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde