Binnen 5 dagen tekenden al 10.003 mensen de petitie tegen de komst van de omstreden megastal van 18.000 varkens in Nijnsel, gemeente Meierijstad.

megastal
De petitie die CIWF startte tegen de komst van een megastal in Nijnsel, is ruim 10.000 keer ondertekend binnen vijf dagen | Foto: CIWF

Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) startte de petitie afgelopen vrijdag, nadat het college van B en W groen licht gaf voor de bouw. De gemeenteraad beslist nu definitief op 13 juli. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland:

“Het overweldigende aantal reacties laat het duidelijk zien: niemand wil deze megastal. Niet alleen de bewoners van Meierijstad, maar ook ver daarbuiten. Dit is niet de veehouderij zoals wij die willen in Nederland.”

De plannen voor de bouw hebben al eerder tot grote protesten geleid bij omwonenden en boerenbedrijven in de buurt. Vorig jaar werd de gemeente Sint-Oedenrode (die nu is opgegaan in Meierijstad) al overladen met e-mails van mensen uit het hele land met de oproep geen vergunning te verlenen. De petitie is te ondertekenen op www.ciwf.nl/megastal.

Megastal = megadierenleed en megavervuiling
In een dergelijke megastal zullen 18.000 varkens leven die nooit naar buiten kunnen. Naast het megadierenleed, is ook de impact op de aarde ‘mega’, zoals milieuvervuiling, verbruik van natuurlijke bronnen en de uitstoot van broeikasgassen. Een stal met 18.000 vleesvarkens produceert jaarlijks zo’n 36 ton mest en verbruikt ruim 12 miljard liter water wereldwijd. Met dit water kun je ruim 4800 Olympische zwembaden vullen – of 16.000 keer het zwembad van Meierijstad. CIWF streeft naar een duurzame, diervriendelijkere en kleinschaligere veehouderij – megastallen passen hier niet bij.

Nederlanders willen geen megastallen
Vanwege de grote impact die ver buiten de gemeentegrenzen gaat, zijn megastallen niet enkel een probleem voor de betrokken gemeente of provincie. De meeste Nederlanders willen dan ook geen megastallen. De provincie Noord-Brabant heeft in 2010 zelfs besloten in principe geen nieuwe megastallen meer toe te staan. De plannen voor de nieuwe stal in Meierijstad dateren echter van vóór 2010.

Persbericht Compassion in World Farming