Met ingang van vandaag, 29 april 2020, is de ophokplicht voor commerciële pluimveebedrijven opgeheven. Volgens het ministerie van LNV is het ‘risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep afgenomen’, waardoor de maatregel niet langer noodzakelijk is.

commerciële pluimveehouderij
Ophokplicht commerciële pluimveehouderij sinds vandaag opgeheven | Foto: publiek domein

Ruim twee maanden waren commerciële pluimveebedrijven verplicht om de dieren binnen te houden, nadat onder meer in Duitsland gevallen van de zeer besmettelijke vogelgriep H5N8 geconstateerd waren. Op 12 februari gingen de maatregelen in, uit vrees dat wilde watervogels tijdens de vogeltrek de ziekte zouden kunnen verspreiden.

Eind maart werden de maatregelen nog verlengd, omdat in de Duitse deelstaat Saksen opnieuw vogelgriep was geconstateerd bij een pluimveehouderij. Maar de ziekte heeft sindsdien niet meer toegeslagen en is ook niet bij Nederlandse bedrijven geconstateerd. Wel blijft LNV de situatie in de gaten houden.
.

Ophokplicht pluimvee met 4 weken verlengd

.
Door het warmere en droge weer neemt het risico van het vogelgriepvirus snel af. Ook zijn alle overwinterende watervogels weer uit ons land verdwenen en zijn alle in de zomer in ons land verblijvende trekvogels inmiddels wel gearriveerd om te broeden.

De ophokplicht gold niet voor hobbyboeren, waar, ondanks overvliegende watervogels, de afgelopen maanden ook geen vogelgriep is waargenomen.

hobbyboeren
Voor hobbyboeren gold de ophokplicht niet | Foto: publiek domein

In Nederland geldt nog wel de verplichting tot ‘een tweede reiniging en ontsmetting van transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep’. Daar wordt door de NVWA op toegezien, zo meldt de Rijksoverheid.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl