Beste Jan (de Boer, burgemeester van Buren), beste Cees (vd Bijl, fractievoorzitter PCG),

Tijdens de raadsvergadering van 19 september hebben we uitgebreid gesproken over de brand in megastal de Knorhof in Erichem op 27 juli. Daarbij bleek dat jullie niet op de hoogte waren van het werkelijke aantal dieren dat tijdens die verschrikkelijke brand is omgekomen. Daarom zal ik het in deze open brief (nogmaals) uitleggen. Om elke verdere discussie over de juiste aantallen uit te sluiten zal ik me hierbij baseren op informatie van de woordvoerder van de Knorhof (de heer Voermans, interview met de Gelderlander 20 augustus 2017) en de Nederlandse varkenshouderij (overvarkens.nl).

burgemeester van Buren
Foto: 1037/Animals Today

Toch jammer burgemeester dat u zich niet nader hebt laten informeren over het juiste aantal dieren. Immers, bij het aanbieden van de petitie tegen (mogelijke herbouw van) de Knorhof door bezorgde Burense burgers op 11 augustus heb ik al aangegeven dat het werkelijke aantal dode dieren veel hoger was dan de 20.000 varkens waar u steeds over spreekt. Er waren op het moment van de brand ook meer dan 40.000 biggen aanwezig in de afgebrande vleesfabriek dus meer dan 3 keer zoveel dieren als de door u genoemde 20.000 varkens. Zoals u weet worden jonge biggen (tot 25 kg) niet meegenomen in de milieuvergunning. Pas na 6 weken zijn ze blijkbaar zwaar genoeg om voldoende mest te produceren om mee te tellen in de vergunning. Maar ze waren er wel degelijk en ze zijn, net als de oudere dieren, een gruwelijke dood gestorven.

Erichem
Foto: 1037/Animals Today

Een simpel rekensommetje: 70 (aantal zeugen die werpen per dag) x 14 (aantal biggen per worp) x 42 (6 weken = 42 dagen) betekent 41.160 biggen.

En het zou me niet verbazen als Straathof nog wat meer dieren in zijn stallen had gepropt dan de vergunning toelaat want dat hij zich vaak niet aan de regels houdt, is inmiddels wel duidelijk. Maar dat zullen we nooit te weten komen want controles hierop zijn er nauwelijks geweest. En omdat controles van te voren worden aangekondigd zorgt Straathof er wel voor dat op dat moment alles in orde is.

Erichem
Foto: screenshot video RTL Nieuws/YouTube

Wat gaat er verder gebeuren in Erichem? Wordt deze dierenhel opnieuw opgebouwd en gaan we gewoon verder alsof er niets is gebeurd? Of maken we van de ruïne van de Knorhof een monument wat ons blijvend zal herinneren aan deze tragedie? Zeggen we als gemeenteraad nu eindelijk eens ‘genoeg is genoeg’? Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat Straathof hier opnieuw een vleesfabriek bouwt? Kunnen we het bestemmingsplan aanpassen? Zijn er andere mogelijkheden? Een man die in Duitsland geen dieren meer mag houden omdat hij alle regels op het gebied van dierenwelzijn en milieu aan zijn laars lapt die willen wij toch niet in de gemeente Buren?

varkenshouder
Varkens op het voormalige Duitse bedrijf van Adrianus Straathof | Foto: screenshort Stern

Helaas wel, zo moeten we concluderen na de raadsvergadering. De moties om hier iets tegen te doen werden verworpen door een meerderheid van de raad. Raadsleden van de VVD, de PCG, de PvdA en Gemeentebelangen vinden brandveilige stallen niet belangrijk en vinden dat de Knorhof gewoon mag worden herbouwd en dat Straathof gewoon door mag gaan met het systematisch martelen van dieren. Dit is voor mij een nieuw dieptepunt in de Burense politiek. In Buren mogen dieren blijkbaar levend verbranden om de kostprijs van karbonades zo laag mogelijk te houden.

Joop de Jonge, raadslid / fractievoorzitter Partij voor de Dieren