De NVWA heeft onverschillig gereageerd op waarschuwingen over de risico’s van de werkwijze in coronaslachthuizen. Dat zeggen dierenartsen in dienst van de NVWA, die zich niet serieus genomen voelen door het management van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ook heeft de NVWA te weinig gedaan om het eigen personeel te beschermen tegen het coronavirus in slachthuizen.

coronaslachthuizen
Hoofdkantoor van de NVWA in Utrecht | Foto: Martix (Michel van der Laan)/Wikimedia

Dierenartsen Martien Scheepers en Jerome Stokkermans klapten uit de school en het programma Nieuwsuur van 5 juli bracht hun verhaal. De dierenartsen werken voor de NVWA en merkten in maart al dat het onmogelijk was om tijdens hun werk anderhalve meter afstand aan te houden. Ze constateerden ook dat er zieke mensen werkten, maar dat alles gewoon doorging als vanouds. Stokkermans mailde zijn leidinggevende bij de NVWA:

“Sinds jaar en dag werken we daar onder vaak erbarmelijke en ongezonde omstandigheden. De omstandigheden waren al op het randje, maar zijn onder de huidige corona-omstandigheden volstrekt onacceptabel.”

Een aantal dierenartsen met senioriteit waagde het erop en mailde het management een serieuze klacht:

“We werken op plaatsen waar zieke mensen aan het werk zijn. Waar onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Wij voelen ons (op alle mogelijke manieren) in de steek gelaten door ons management.”

 

Coronaslachthuizen?

In mei geeft de helft van de NVWA-dierenartsen in een enquête aan dat in slachthuizen de coronaregels regelmatig overtreden worden. Twee op de drie respondenten geeft zelfs aan dat het in slachthuizen hoe dan ook onmogelijk is om op 1,5 meter van elkaar te werken en zo het risico op besmetting te beperken. Maar ondanks deze overduidelijke waarschuwingen van klokkenluiders en daaropvolgende Kamervragen antwoordde minister Carola Schouten (LNV) dat:

“… uit navraag bij de NVWA bleek niet dat de RIVM-richtlijnen op grote schaal niet worden nageleefd.”

De praktijk en theorie komen dus niet overeen. Duidelijk is dat minister Schouten de Tweede Kamer en de burgers van Nederland een onjuiste realiteit heeft voorgespiegeld, bewust of onbewust. Een van de scenario’s daarbij is dat de NVWA de minister heeft voorgelogen over de praktijk, om niet weer negatief in het nieuws te komen.

Ook in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Wales en de Verenigde Staten zijn soortgelijke coronaslachthuizen gesloten.
.

NVWA heeft geen grip op export zieke varkens naar buurlanden

Schijnwerkelijkheid NVWA

In een reactie laat de NVWA weten dat ze de regels keurig hebben opgevolgd, verordeningen hebben afgegeven voor personeel over thuiswerken en adviezen gaven over het gebruik van beschermingsmiddelen. Een veelgehoord excuus deze dagen is:

“De NVWA heeft hierbij gehandeld op basis van de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM die op dat moment beschikbaar was.”

De NVWA heeft echter nagelaten om zich iets aan te trekken van wat de eigen medewerkers rapporteerden, wat in het geheel niet overeenkwam met de schijnwerkelijkheid die de NVWA ons voorspiegelde, met minister Schouten als spreekbuis.
.

Karen’s blog: Stop de NVWA

‘Geen verstand van zaken’

Er is al jaren kritiek op de werkwijze van de NVWA, die op geen enkele wijze normaal en capabel lijkt te functioneren, onder meer wanneer het dierenwelzijn betreft. De situatie rond de coronaslachthuizen bij de NVWA is zelfs dermate erg dat dierenarts Stokkermans weigert nog langer voor de autoriteit te werken:

“Er zijn vijf lagen management met nauwelijks veterinaire kennis. Dat kan niet anders dan verkeerd gaan. Corona laat zien wat er allemaal mis is binnen de NVWA. Er zitten geen mensen met verstand van zaken. De leiding heeft totaal geen idee wat er op de werkvloer speelt.”

Volgens collega Martien Scheepers gaat het interne beleid van de NVWA boven de gezondheid van de medewerkers:

“Geen enkel lid van het management en ook menig teamleider heeft er ook maar enige weet van, wat er zich op de werkplaatsen afspeelt.”

Al met al opnieuw een beschamende vertoning, waarbij de NVWA eigenbelang voor laat gaan boven de volksgezondheid van Nederland en de verantwoordelijk minister niet meer lijkt dan een doorgeefluik van het NVWA-management.
.

  • Lees ook:

Karen’s blog: Pieter van Vollenhoven heeft gelijk

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl