De Partij voor de Dieren komt met een nieuw wetsvoorstel voor een algehele verplichting tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht. De uitzondering op het wettelijk voorschrift om dieren voorafgaand te verdoven voor halal en koosjer slachten wordt geschrapt. De wet kent een overgangstermijn van vijf jaar, zodat slachterijen de gelegenheid krijgen om de benodigde aanpassingen te doen. Na deze vijf jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht.

onverdoofd slachten
Stop alle vormen van onverdoofd slachten | Foto: publiek domein

Het onverdoofd slachten van dieren leidt tot extra stress en onaanvaardbaar dierenleed. Marianne Thieme heeft daarom vandaag een nieuw initiatiefwetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd om de wettelijke plicht om dieren te bedwelmen te laten gelden voor alle dieren die in Nederland worden geslacht.

Consensus
Al bijna honderd jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat dieren voorafgaand aan de slacht moeten worden bedwelmd. Hierbij is een uitzondering gemaakt voor de rituele slacht. Er is wetenschappelijke consensus ontstaan ten aanzien van de extra stress en pijn die het onverdoofd slachten voor het dier met zich meebrengt. Afgelopen jaren zijn vele wetenschappelijke rapporten verschenen waaruit blijkt dat dieren die onverdoofd worden geslacht extra stress en pijn ervaren tijdens het hele proces van fixatie, het toedienen van de halssnede en de periode tot zij het bewustzijn verliezen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Europese vereniging van dierenartsen delen de uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek en vinden het extra dierenleed ontoelaatbaar. Ook de NVWA geeft aan dat het onverdoofd slachten leidt tot extra dierenleed. Marianne Thieme:

“De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen -mens en dier- begint. Een grondrecht zoals de vrijheid van godsdienst is nooit absoluut en moet altijd worden afgewogen tegen andere (grond)rechten en zwaarwegende belangen in de samenleving. De bescherming van dieren tegen vermijdbare pijn en stress is zo’n zwaarwegend belang.”

In andere landen werd om deze reden al eerder een verbod op onverdoofd slachten ingesteld, zoals onder andere Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken en ook in België is in 2017 besloten om over te gaan tot een verbod. In Nieuw-Zeeland wordt bij de rituele slacht al op grote schaal voorafgaande bedwelming toegepast.

onverdoofd slachten
Wachten op de onverdoofde slacht | Foto: screenshot video Animals Today/Vimeo

Achtergrond
In 2011 stemde een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer voor het eerdere wetsvoorstel van Marianne Thieme. Het voorstel werd daarna verworpen door de Eerste Kamer. Het kabinet heeft naar aanleiding van het eerste wetsvoorstel gepoogd afspraken te maken met de religieuze organisaties ten aanzien van het onverdoofd slachten. Onder meer door achteraf bedwelming toe te passen wanneer een dier meer dan veertig seconden na de halssnede nog bij bewustzijn is. Deze afspraken zijn maatschappelijk zeer omstreden en religieuze organisaties willen daarentegen dat de afgesproken regels versoepeld worden.

De intrinsieke waarde van dieren wordt door samenleving en wetgever steeds zwaarder meegewogen in alle besluiten. In het maatschappelijke en politieke debat gaat het zowel over het zorgen voor het welzijn van dieren, als ook over de vraag voor welke doeleinden dieren gebruikt mogen worden. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen (2015) en een verbod op het houden en fokken van nertsen voor de productie van bont (2014) en in de jaren 90 tot onder meer een verbod op dierproeven voor cosmetica en het drastisch verminderen van het aantal diersoorten voor de hobbyjacht.

Petitie
Om het nieuwe wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren kracht bij te zetten heeft Animals Today de petitie ‘Stop het onverdoofd slachten!’ opgezet. Teken je ook? Ruim 23.000 mensen gingen je voor. De petitie vind je hier.

Bekijk hieronder hoe de onverdoofde slacht in zijn werk gaat. Let op: zeer schokkende beelden!

Bron: Persbericht PvdD