De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. Den Haag heeft de nieuwe regels die Europa twee jaar geleden heeft vastgesteld met betrekking tot vermindering van het gebruik van proefdieren en strengere normen voor huisvesting en verzorging nog steeds niet omgezet in wetgeving.

proefdieren
Foto: PETA

Nederland beloofde de EU vorig jaar al om de nieuwe wetgeving door te voeren, maar vooralsnog moet de Eerste Kamer de wet nog goedkeuren. De EU wil die goedkeuring op zo’n kort mogelijke termijn afdwingen en vraagt het Europees Hof van Justitie een dwangsom op te leggen van €51.156 per dag dat de wetgeving er niet is.

Geen boete

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken verwacht nu dat de wet snel zal worden goedgekeurd, in ieder geval voordat het Hof uitspraak doet en zo alsnog geen boete op te lopen. Hij benadrukt dat Nederland juist voorop loopt op het gebied van dierenwelzijn.

Welzijn

De EU daarentegen vindt dat Nederland qua proefdieren tekortschiet. Het gebruik van proefdieren moet zonder meer worden verminderd en er moet meer worden gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren.

Ook dient het gebruik van bedreigde diersoorten als proefdier verder te worden ingeperkt (bij wijze van uitzondering mogen er in ons land proeven worden gedaan met bedreigde diersoorten om onderzoek te doen naar de soort zelf en wanneer er geen andere dieren geschikt zijn voor een bepaalde proef). Verder moet er een organisatie voor proefdierenwelzijn worden opgericht en moet het doel van tests waarbij dieren worden gebruikt beter worden omschreven.

Bron: NOS.nl ©PiepVandaag.nl