Marktplaats laat in een gesprek met House of Animals weten weinig of geen interesse te hebben om broodfokhandelaren te weren van hun website. De reden is dat de NVWA Marktplaats adviseert om broodfokpuppy’s te blijven aanbieden op hun portaal. Hierdoor zou de handel beter in de gaten gehouden kunnen worden.

NVWA adviseert Marktplaats om puppy’s uit Oost-Europa te blijven aanbieden
NVWA adviseert Marktplaats om puppy’s uit Oost-Europa te blijven aanbieden | Foto (illustratief): publiek domein

Marktplaats speelt een belangrijke rol in het faciliteren van broodfokhandelaren, die het platform gebruiken om hun puppy’s snel te verkopen. Het kost een handelaar 1,50 euro om een broodfokpup te verkopen, die hem zomaar 2000 euro kan opleveren. Broodfokhandel is een lucratieve business, waarbij frauderen loont.
.

Nederland blijft paradijs voor Oost-Europese broodfokkers

Te jong

De meeste broodfokpuppy’s komen uit Oost-Europa. Volgens Europese wetgeving moeten puppy’s die uit het buitenland naar Nederland komen minimaal 15 weken oud zijn. De verplichte rabiës enting (hondsdolheid) kan pas vanaf 12 weken worden gezet. Dan duurt het nog drie weken voordat de pup volledig beschermd is tegen deze dodelijke ziekte, die ook voor mensen levensbedreigend is. Toch staan op Marktplaats vaak advertenties voor buitenlandse puppy’s jonger dan 15 weken.
.

Dodelijk rabiësvirus op de loer in Nederland

.
Volgens een woordvoerder van Marktplaats adviseert de NVWA om een advertentie waarin een te jonge hond word aangeboden niet te blokkeren. De aangegeven reden is dat ‘het immers zo kan zijn dat een handelaar alvast zijn pup wil verkopen, terwijl die pup mogelijkerwijze fysiek nog niet in Nederland is’. De verantwoordelijkheid wordt geheel bij de adverteerder gelegd. Marktplaats wijst alle verantwoordelijkheid af, want zij geven aan geen expert te zijn in hondenhandel. In een brief van de NVWA aan House of Animals ontkent de toezichthouder niet Marktplaats te hebben geadviseerd om door te gaan met het aanbieden van puppy’s. Dit zou de opsporing vergemakkelijken.

Verbijsterd

Karen Soeters van House of Animals is verbijsterd over een artikel in het AD van 4 oktober, waarin een woordvoerder van de NVWA zegt dat Marktplaats ‘een belangrijke spil in de illegale handel is’, en dat de verkoopsite onder een vergrootglas komt te liggen. De titel in het AD luidt:

“De NVWA treedt hard op tegen puppyhandel”

Maar uit een WOB-verzoek dat House of Animals heeft aangevraagd blijkt dat bij de NVWA in drie jaar tijd zo’n 300 meldingen binnengekomen zijn over de beruchte broodfokhandelaar De Meiboom in Diessen. De meldingen gaan onder meer over ernstig zieke puppy’s, dieren die veel jonger zijn dan in het paspoort staat vermeld en dieren die onvolledig ingeënt zijn. Op al deze 300 meldingen is maar 1 fysieke inspectie geweest door de NVWA.
.

NVWA faalt bij aanpak fraude puppyhandelaar

.
De NVWA geeft aan dat om fraude tegen te gaan elke handelaar of fokker op Marktplaats verplicht moet invullen of een pup wel of niet gevaccineerd is. Karen Soeters van House of Animals:

“Ook dit is een wassen neus. De professionele broodfokhandelaren verkopen hun pups met paspoort en vaccinaties, dus daar los je niets mee op. Het probleem is juist dat de paspoorten vaak vervalst zijn en dat de pups vaak helemaal niet, of onvoldoende gevaccineerd zijn.”

Via bloedtesten en informatie uit een Hongaarse database – in het bezit van House of Animals – zijn 21 Hongaarse broodfokpuppy’s gevonden die via Marktplaats waren verkocht en niet of onvoldoende waren ingeënt. Al deze puppy’s hadden een paspoort met een valse vaccinatiesticker. Hierop wordt echter niet ingegrepen door de NVWA.
.

Hongaarse dierenartsen frauderen met in Nederland verkochte puppy’s

NVWA medeplichtig

House of Animals heeft een aangifte lopen tegen de toezichthouder, onder meer wegens medeplichtigheid aan meerdere vormen van valsheid in geschrifte, economische delicten en meerdere dierenmishandelingen.
.

Karen’s blog: Aangifte tegen foute puppyhandelaar, NVWA medeplichtig

.
Volgens House of Animals benadrukt de NVWA een voorschrift om te doen alsof ze bovenop de materie zitten, maar de gekozen focus dwingt niet om in actie te komen. Ondertussen blijven de broodfokpuppy’s de zakken van de malafide hondenhandel spekken, want dat geeft inzicht in de handel.

Bron:

#Kwijt herdenkt slachtoffers malafide puppyhandel

©AnimalsToday.nl | House of Animals