In december 2014 besloot het Mexicaanse Congres om circussen met wilde dieren in het hele land te verbieden. Sindsdien woedt er een hevig debat over de bestemming van deze circusdieren op het moment dat het verbod ingaat. De eigenaren van de dieren overwegen nu om hun circusdieren te laten euthanaseren wegens gebrek aan herplaatsingsmogelijkheden voor de dieren. Ze stellen dat ze geen geld hebben om de dieren in leven te houden wanneer ze niet ingezet kunnen worden voor circusvoorstellingen. De circussector beweert dat het om 4.000 dieren gaat, terwijl de Mexicaanse regering het houdt op 2.000 dieren. Dierenwelzijnsorganisaties vragen de circushouders om ‘bewijs’ om te controleren of het daadwerkelijk om zoveel dieren gaat.

circusdieren
Foto Credit: alex_pospelov via Compfight cc

Onvoldoende opvangplaatsen
De eigenaar van de dierentuin Aldama in Chihuahua, Alberto Hernández, stelt dat de wet geen rekening houdt met de bestemming van de circusdieren na het verbod: zo is er geen rekening gehouden met het creëren van voldoende opvangplaatsen voor de dieren. De eigenaren van de circusdieren zijn door de nieuwe wet verplicht om aan het Secretariaat van Milieu de gegevens van de dieren te geven, om dit door te sturen naar dierentuinen en centra waar de dieren opgevangen kunnen worden. Maar diezelfde dierentuinen en centra stellen dat ze niet over de benodigde capaciteit beschikken om alle circusdieren op te vangen.

Om te voorkomen dat circusdieren worden afgemaakt hebben diverse senatoren van de sociaaldemocratische partij PRI en de groene partij PVEM een initiatief gepresenteerd om de wetten voor de bescherming van het ecologisch evenwicht en van wilde diersoorten aan te passen.

Bont en opgezette dieren als inkomstenbron
Cristina Diaz van PRI stelt dat het verbod op circussen met wilde dieren kon rekenen op een brede acceptatie vanuit de samenleving. Maar tegelijkertijd heeft het ook gezorgd voor inhumane acties door personen die economische voordelen hebben bij het inzetten van wilde diersoorten in hun circussen. Zo zou het bont van circusdieren verkocht worden met het argument dat er een gebrek aan inkomsten is. Een deel van de eigenaren van de dieren overweegt de circusdieren te laten opzetten om ze te verkopen. Om dit tegen te gaan willen de senatoren een verbod op het verkopen van privé-collecties van dieren die gebruikt zijn in circussen. Ook willen ze een verbod op het euthanaseren van deze dieren tenzij het nodig is door lichamelijk letsel.

270 dagen uitstel
Het verbod op circussen met wilde dieren gaat in op 8 juli 2015. Veel circussen hebben inmiddels hun deuren moeten sluiten omdat de autoriteiten van Mexico Stad en andere gemeenten geen vergunningen meer verlenen voor voorstellingen met wilde dieren. De senatoren pleiten er nu voor om het verbod met 270 dagen uit te stellen zodat er voldoende tijd is om alle circusdieren te voorzien van een opvangplaats.

Bronnen: CNN Mexico, MoMorelia.com, Sipse.com, AnimaNaturalis ©PiepVandaag.nl Estefanía Pampín Zuidmeer