Op 22 januari 2016 kondigde de US Fish & Wildlife Service een verandering aan in de wetgeving rondom het importeren van leeuwenjachttrofeeën vanuit Afrika. Alle jagers moeten na invoering van deze wet aanvullende vergunningen hebben om trofeeën zoals leeuwenkoppen, staarten en huiden te mogen invoeren in Amerika. Frankrijk ging Amerika in 2015 al voor met een verbod op het invoeren van leeuwenjachttrofeeën en ook de Partij voor de Dieren pleit hiervoor. Gedacht werd dat deze maatregelen zouden leiden tot een grote afname in de leeuwenjacht. Helaas is niets minder waar.

leeuwen geveild
Foto credit: tiburon7227 via Compfight cc

Cannedlion.org rapporteerde onlangs over een veiling die plaatsvond op 17 februari in de provincie Vrijstaat in Zuid-Afrika, waarbij 61 in gevangenschap gefokte leeuwen te koop werden aangeboden. Zelfs voor Afrikaanse begrippen is dit een enorme veiling, waarbij veel anonieme geïnteresseerde kopers aan de telefoon hingen.

Zuid-Afrika’s grootste veilingmeester in wilde dieren, Vleissentraal, organiseerde deze veiling. De 61 te koop aangeboden leeuwen gingen samen met twee luipaarden onder de hamer op de Olivia Private Game Reserve vlakbij Bloemfontein in Vrijstaat. De luipaarden leverden samen € 3282,- op en de leeuwen gingen samen voor € 113.185,- over de toonbank.

Op 4 juni 2013 besteedde PiepVandaag al aandacht aan canned huntingpraktijken. Met ‘canned hunting’, ook wel vertaald als ‘ingeblikt jagen’, wordt het jagen in een afgesloten gebied bedoeld, waar speciaal gefokte, veelal tamme dieren voor worden gebruikt. Deze dieren zijn makkelijk benaderbaar en een makkelijk prooi. Het behalen van een trofee is dan ook geen grote opdracht meer, maar een garantie. Ondanks dat deze praktijken niet illegaal zijn in Zuid-Afrika, worden ze wel op grote schaal afgekeurd. De fokpraktijken zijn onethisch en openen de deuren naar illegale jacht.

Onderstaande undercover videobeelden van cannedlion.org die zijn verschenen op Youtube, laten de leefomstandigheden van de leeuwen zien en roepen duidelijk vragen op over de genetische status van sommige jonge leeuwen. Door de grote vraag naar jachttrofeeën wordt de stamboom van de witte leeuw door de fokkers geëxploiteerd. De welpjes worden veel te vroeg weggehaald bij de moeder en moeten met de fles worden gevoed door het personeel. De genen van de witte leeuwenfamilie kwamen oorspronkelijk alleen voor bij een stam in Timbavati Game Reserve. Wanneer deze kleine genetische basis wordt gebruikt om intensief te fokken, is het onvermijdelijk dat dit leidt tot afwijkingen en misvormingen.

Ondanks de duidelijk zichtbare afwijkingen van de leeuwen in de video, werd het overgrote deel van de leeuwen verkocht voor € 1.188,-. Dit duidt aan dat de leeuwen enkel gefokt worden om vervolgens onder dubieuze omstandigheden te worden doorverkocht aan jagers. Het fokken met leeuwen van deze aard is zowel commercieel, als ethisch gezien geen onverantwoordelijk. De ‘Canned hunting-industrie’ heeft wereldwijd de aandacht gekregen van dierenwelzijnsorganisaties, die de praktijken omschrijven als onethisch en slechts op winst belust. Cannedlion.org zegt ook geen enkel medeleven of gevoel te hebben gezien bij zowel de fokkers als de kopers.

Op 20 juli 2015 besteedde PiepVandaag aandacht aan de film Blood Lions, waarin de wereld achter deze praktijken openbaar wordt gemaakt. De film is inmiddels al erg invloedrijk geweest en zal vanaf maart 2016 ook in Zuid-Afrika uitkomen op dvd. De organisatie hoopt dat veel Zuid-Afrikanen de film kunnen bekijken en zullen meedoen aan de campagne om deze praktijken onder de aandacht te brengen en te stoppen.

Bron ©PiepVandaag.nl Laura Polderman