De koolmees blijkt sociale eigenschappen te hebben, die veel op die van mensen lijken. Dat wijst onderzoek van het NIOO en de Universiteit van Wageningen uit. Deze kleine vogels houden er een heel sociaal netwerk op na.

Koolmees - koolmezen sociaal netwerk
Foto: Samuel Aron via Compfight cc

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) onderzocht de onderlinge contacten van een populatie koolmezen bij Arnhem. Al eerder hadden de onderzoekers ontdekt dat koolmezen verschillende persoonlijkheden hebben. Zo zijn twee extreme typeringen ‘de macho’ en ‘de padvinder’. De macho koolmees is brutaal en verkent zijn omgeving snel, terwijl de padvinder rustiger en voorzichtiger te werk gaat.

Wat ook al eerder bekend was, is dat koolmeesmannetjes hun territorium verdedigen door te zingen. Nu is voor het eerst aangetoond dat de koolmezen niet alleen weten naar wie ze zingen, maar dat ze ook weten wat voor type die andere koolmees is.

De volgende stap voor de onderzoekers wordt nu vast te leggen hoe (verschillende types ) koolmezen op elkaar reageren en hoe hun sociale netwerken er dan uit zien. Het zou zomaar kunnen zijn dat de macho koolmezen meer sociale contacten hebben dan voorzichtige, terughoudende soortgenoten.

Bron: Vroege Vogels ©PiepVandaag.nl Brechje van Otterdijk