In oktober 2012 beloofde de regering een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Daarmee was het verbod er echter nog niet.

Zeeleeuw doet kunstje
Zeeleeuw doet kunstje | Foto: ©Wilde Dieren de Tent Uit

Het politieke traject begon. In november 2013 maakte staatssecretaris Dijksma bekend dat er aanvullend onderzoek gedaan zou worden naar zeeleeuwen in het circus. De uitkomst van dit onderzoek werd al in februari verwacht, maar is er nu nog steeds niet. Het verbod heeft inmiddels al bijna een half jaar vertraging opgelopen, iets dat helemaal niet nodig was. Immers, iedereen weet dat ook zeeleeuwen wilde dieren zijn. Wilde Dieren de Tent Uit vindt het nu echt tijd voor actie!

Staatssecretaris Sharon Dijksma zorgt er straks voor dat wilde dieren in circussen verboden zullen zijn. Wilde Dieren de Tent Uit is een e-mailactie gestart, waarmee de staatssecretaris wordt gevraagd om wilde dieren in circussen snel te verbieden. Ook zeeleeuwen! Klik hier en laat staatssecretaris Dijksma weten dat jij het ook hoog tijd vindt voor het verbod!

actie voor de zeeleeuw
Foto: ©Wilde Dieren de Tent Uit

Persbericht Wilde Dieren de Tent Uit