Per 1 januari 2019 is het gebruik van pony’s op kermissen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een van de drie gewesten van België) verboden. Eerder deze week werd het wetsvoorstel van de Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets, in stemming gebracht in de Commissie Leefmilieu van het Brusselse Parlement. De Commissie heeft het voorstel unaniem goedgekeurd.

kermispony
Kermispony’s verboden in Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Foto: vic_206 Flickr via Compfight cc

Bianca Debaets is van mening dat een kermis funest is voor het welzijn van de pony’s. Na de stemming in de Commissie Leefmilieu zal het voorstel binnenkort ook tijdens een plenaire zitting van het Brussels Parlement ter stemming worden gebracht. Indien ook daar een meerderheid zich kan vinden in het voorstel zullen pony’s op kermissen per 2019 in alle 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden zijn.

Per 1 maart 2013 worden de regels rondom het gebruik van kermispony’s geregeld in een Koninklijk Besluit. Op basis van deze regelgeving moet de grond waarop de pony’s staan zijn bedekt met rubberen tegels of een lage zaagsel om zo de ergste schokken op te vangen en daardoor het scheuren van de hoeven te voorkomen. Debaets: 

“Kermispony’s staan in een luide omgeving in vaak onaangename omstandigheden. Dat is niet meer van deze tijd.” 

Dat pony’s op kermissen niet meer van deze tijd zijn blijkt ook wel uit de hoeveelheid klachten die staatssecretaris Debaets heeft ontvangen. Op dit moment worden er nog in minstens 9 gemeenten pony’s als attractie gebruikt op kermissen. Een verbod op ponyritjes was al dat een zaak van de gemeente, maar het zijn juist de gemeenten geweest die hebben verzocht om een gemeenschappelijke aanpak vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Debaets:

“Er bestaan betere omgevingen, zoals stadsboerderijen. Vandaag de dag is het onaanvaardbaar om pony’s urenlang rondjes te laten lopen tussen het lawaai van andere kermisattracties. Het contrast met de natuurlijke omgeving van paarden en pony’s kan niet groter zijn.”

In Vlaanderen en Wallonië, de andere twee gewesten van België, bestaat in een aantal gemeenten en steden een verbod voor het gebruik van pony’s op kermissen (Gent, Antwerpen, Bredene, Leuven en Waterloo).

Bron: Bianca Debaeats en Bruzz.be ©AnimalsToday.nl Lianne Raat