In Kenia worden diverse voertuigen, camera’s en satellieten ingezet om de eerste nationale telling van wilde dieren te organiseren. Hierbij zullen 58 nationale parken en meerdere beschermde gebieden worden betrokken.

Kenia start eerste nationale telling van wilde dieren
Kenia start eerste nationale telling van wilde dieren | Foto: publiek domein

Kenia heeft een rijke biologische diversiteit, met wel 25.000 verschillende diersoorten. Het plan is om deze voor het einde van juli in kaart te brengen. Dit project zal in totaal zo’n 1,8 miljoen euro gaan kosten. De huidige aantallen en de verspreiding van de wilde dieren worden vastgelegd om beleid hierop te kunnen baseren. De secretaris van Toerisme en Wildlife, Najib Balala, heeft hierover gezegd dat de telling strategieën kan opleveren voor het beheer van wilde dieren in Kenia. Hierbij zullen zowel de dieren op het land als in zee geteld worden, van struisvogels tot karetschildpad. De resultaten van de telling worden verwacht in augustus.
.

#GNvdD: Stropen van olifanten met 91% gedaald in Kenia

.
Eerder dit jaar schreven wij al over olifanten en neushoorns in Kenia, die vanwege de strijd tegen illegale handel reeds goed in beeld zijn. Gelukkig verloopt deze strijd vrij succesvol en is het aantal dieren dat werd gestroopt in de afgelopen zes jaar met 90 procent gedaald. De telling heeft als doel ook de wat minder bekende en ernstig bedreigde soorten, waaronder verschillende antilopen (de bongo en hirola) er bovenop te helpen. Najib Balala:

“We moeten ook weten of een bepaald gebied de capaciteit heeft om specifieke dieren te herbergen en wat de effecten zijn van klimaatverandering en toegenomen menselijke bevolking op natuurbehoud.”

Ook zal de telling bijdragen aan het verminderen van mens-dier conflicten. Hiervoor worden moderne technieken ingezet, waaronder satelliethalsbanden, die de detecteerbaarheid van de dieren vergroten en dubbeltellingen voorkomen. Dr. Patrick Omondi, directeur van het Wildlife Research and Training Institute:

“De inzet van personeel en materiaal is afhankelijk van het formaat van een beschermd gebied.”

Daarnaast wordt het gebruik afgestemd per soort, zoals speciale camera’s voor het schubdier dat ‘s nachts in bebost gebied scharrelt. Er zal bij de telling ook voortgeborduurd worden op eerdere tellingen van kleinere natuurorganisaties in Kenia.

Schubdier (pangolin) | Foto: Manis temminckii-U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters/Wikimedia

Niet alleen de dieren zelf, maar ook de leefgebieden moeten bestudeerd worden om voor de noodzakelijke bescherming te kunnen zorgen. Alleen dan kan er effectief ingegrepen worden om de menselijke impact op het ecosysteem tegen te gaan.

Bronnen:

Recordaantal olifanten geboren in Kenia

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap