Het hoogste Franse gerechtshof oordeelde begin deze week dat het vangen van vogels met lijmstokken in Frankrijk voortaan illegaal is. Vorig jaar werd deze barbaarse vangmethode met lijmvallen al opgeschort, maar nog niet verboden.

Frans hof verbiedt vogeljacht met lijmstokken
Frans hof verbiedt vogeljacht met lijmstokken | Foto: publiek domein

Een aantal maanden geleden oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Frankrijk deze traditie moest verbieden. Het vangen van vogels met lijmstokken is een onnodig wrede methode die een gevaar vormt voor bedreigde soorten. In de EU is deze methode al sinds 1979 verboden, maar in Frankrijk gold een uitzondering op deze regel. In bepaalde delen van het land, vooral in het zuiden, wordt dit gezien als een traditie.
.

#GNvdD: Frankrijk moet vogeljacht met lijmstok verbieden

.
Al generaties lang vangen jagers in Zuid-Frankrijk zangvogels door takken van bomen in te smeren met lijm en vogels te lokken met behulp van het gezang van andere, gekooide vogels. De vogels worden gevangen voor ‘sport’ of om op te eten. Jagers zeggen dat de zangvogels ongedeerd worden vrijgelaten, maar de techniek leidt tot vele vogels die gewond raken door het beschadigen of het afscheuren van hun veren.

Frans hof verbiedt vogeljacht met lijmstokken
Een fragiel vogeltje als de vink komt niet zonder kleerscheuren uit een lijmval | Foto: publiek domein

Wetgeving

Het Franse hooggerechtshof verklaarde maandag dat de wetgeving die de lijmjacht toestond is ingetrokken. Daarmee wordt het vangen van vogels met een lijmstok illegaal. Dit is het gevolg van het eerder gegeven oordeel van het Europees Hof van Justitie dat de praktijk niet selectief was en in strijd met de EU-regels. Ook oordeelde het EU-hof dat, zelfs wanneer de gevangen vogels worden schoongemaakt en vrijgelaten, zij onherstelbare schade kunnen oplopen.

De Franse jagersfederatie en de regering konden geen van beiden met voldoende bewijs leveren dat er geen sprake was van bijvangst, of van het argument dat vogels worden vrijgelaten zonder enige lichamelijke schade. Want zoals in onderstaande video is te zien kost het veel moeite om een vogel te redden uit een lijmval:
.

Einde jacht met lijmstokken

Frankrijk was het laatste EU-lid dat de jacht toestond met een jaarlijks quotum van 42.000 vogels. Activisten zeggen echter dat in Frankrijk jaarlijks 150.000 vogels stierven door niet-selectieve jachttechnieken, zoals de lijmstokken waaraan nu een einde komt. Allain Bougrain-Dubourg, hoofd van de Franse vogelbescherming, zegt dat hiermee de bladzijde van deze jachtpraktijk is omgeslagen en dat we de toekomst tegemoet gaan met meer respect voor het milieu. Hij voegde daaraan toe dat er ook nog andere ‘onaanvaardbare jachtpraktijken’ zijn die verboden moeten worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop