Lijm op een stok smeren om er vogels mee te vangen, mag dat? Als laatste Europese land moet nu ook Frankrijk deze barbaarse traditie verbieden, zo oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie vorige week in de ‘lijmstokkenzaak’, die was aangespannen door Franse vogelbeschermers. De lijmstok is passé!

Frankrijk schort vogeljacht met lijmstok op
Kramsvogel | Foto: publiek domein

Het gebruik van lijmstokken voor het vangen van grote lijsters, kramsvogels, koperwieken, zanglijsters en merels, die vervolgens als lokvogel voor de jacht kunnen worden gebruikt, was als ’traditie’ toegestaan. De rechtmatigheid daarvan is nu door vogelbeschermers aangevochten bij de Franse Raad van State, die het Hof van Justitie van de EU vroeg de kwestie te toetsen aan de vereisten van de Europese Vogelrichtlijn.

Frankrijk schort vogeljacht met lijmstok op
Merel (m) | Foto: publiek domein

Vogelpaté

Bij de ‘chasse à la glu‘ smeren jagers stokken in met lijm zodat vogels niet meer van die stok kunnen komen. Met die oude jachttechniek willen de jagers vooral merels en lijsters vangen, die vervolgens ingezet worden om soortgenoten te lokken en doden. Het is een lucratieve bezigheid; vogelpaté staat in Frankrijk bekend als delicatesse.

De machtige Franse jagersvereniging wist een verbod keer op keer te traineren, waarbij er jaarlijks een quotum van 42.000 vogels gold voor vijf regio’s rond Nice en Marseille. Vorig jaar schortte de Franse regering de omstreden jachttechniek voor het eerst op, in afwachting van een uitspraak.

Frankrijk schort vogeljacht met lijmstok op
Grote lijster | Foto: publiek domein

Het oordeel van het EU-hof is helder: de lijmstok mag niet gebruikt worden om vogels te vangen. Vangen met lijm gaat in tegen de Europese vogelrichtlijn, bedoeld om meer dan 500 wilde vogelsoorten te beschermen, omdat ze ook leidt tot bijvangsten: het vangen van andere soorten dan die waarop men wil jagen.

Bijvangsten lijmstok

Deze bijvangsten kunnen volgens het EU-Hof alleen onder strikte voorwaarden worden toegestaan. Zo mag het enkel gaan om ‘een zeer klein aantal exemplaren dat per ongeluk en kortstondig wordt gevangen’. Bovendien moeten die vogelsoorten ‘zonder ernstige schade’ opnieuw kunnen worden vrijgelaten. Het EU-Hof schuift het finale oordeel door naar de Franse Raad van State, maar meent:

“…dat het heel waarschijnlijk is dat de gevangen vogels onherstelbare letsels oplopen, ook al worden zij gereinigd, aangezien het inherent is aan de lijmstokken dat zij de veren van vogels kunnen beschadigen.”

Het traditionele karakter van de vogelstokmethode is dan ook geen valide argument, zo luidt het oordeel.

Frankrijk schort vogeljacht met lijmstok op
Koperwiek | Foto: publiek domein

Fazant, wilde eend en houtduif

Jacht heeft een sterk negatief effect op vogels. Niet alleen worden populaties op onnatuurlijke wijze beïnvloed, ook verstoort het knallen de rust in een natuurgebied. Bovendien leidt jacht tot onnodig lijden van dieren. Veel vogels sterven niet onmiddellijk of blijven rondvliegen met hagelkorrels in hun lijf. Recreatieve jacht dient bovendien geen enkel maatschappelijk belang.

Frankrijk schort vogeljacht met lijmstok op
Houtduiven | Foto: publiek domein

Toch mag ook in Nederland gejaagd worden op vogels, conform een aantal wettelijke bepalingen. Drie vogelsoorten zijn aangemerkt aan als bejaagbaar wild: fazant, wilde eend en houtduif. Jacht op deze soorten is uitsluitend toegestaan gedurende het jachtseizoen: voor fazant en houtduif van 15 oktober tot en met 31 januari en voor de wilde eend van 15 augustus tot en met 31 januari.

Bronnen:

Jagers mogen avondklok negeren om vossen en wilde zwijnen te schieten

©AnimalsToday.nl Helma van de Vondevoort


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.