Terwijl de een liever zijn vaste plekjes bezoekt, kan er voor de ander niet genoeg avontuur in het leven zijn. En dat geldt blijkbaar ook voor hommels. Onderzoek laat namelijk zien dat hommels hun eigen persoonlijkheid hebben.

persoonlijkheid
Hommels verschillen van karakter | ©Rollin Verlinde, Vilda natuurfotografen

Wetenschappers van de Queen Mary University in Londen volgden vier hommels hun hele leven lang. Hierbij keken ze vooral naar verschillen in de manier waarop de dieren op zoek gaan naar eten. In totaal registreerden de wetenschappers zo’n 244 vluchten over een afstand van meer dan 170 kilometer. Dit is de eerste keer dat wetenschappers het ‘levensverhaal’ van een hommel vast hebben kunnen leggen.

Eigen persoonlijkheid
Door deze vluchten ontdekten ze belangrijke nieuwe informatie over de hommel, namelijk dat de dieren een geheel eigen persoonlijkheid hebben in de manier waarop ze zoeken naar voedsel. Dr. James Makinson, een van de onderzoekers, vertelt over het resultaat van het onderzoek:

“Een van de hommels was een soort levenslange vagebond, die zich nooit settelde op een enkel bloemenveld. Een andere hommel daarentegen was bijzonder ijverig, schakelende snel na slechts drie vluchten waarbij ze de omgeving ging verkennen en richtte zich vervolgens op een specifiek bloemenveld voor zes opeenvolgende dagen. Na deze dagen focuste ze haar aandacht op een voedselbron dichterbij. Dit kon ze doen zonder opnieuw de omgeving te verkennen. Dit wijst erop dat ze zich de locatie van haar eerste verkenning herinnerde.”

De andere twee hommels wisselden af tussen het vliegen naar een locatie en het verkennen van de omgeving. Deze resultaten laten zien dat niet alle hommels op dezelfde manier naar eten zoeken.

Belangrijke rol
Hommels spelen een enorm belangrijke rol bij het bestuiven van verschillende planten, bloemen en fruitbomen, waarmee ze grote invloed uitoefenen op de voedselproductie wereldwijd. Drie van de vijf belangrijkste bestuivende insectensoorten van Europese landbouwgewassen zijn hommelsoorten. De totale bijdrage van bestuivers aan de Europese voedselproductie wordt geschat op zo’n 22 miljard euro.

Bedreigd
Hommels zijn verwant aan de alom bekende honingbij. Wereldwijd zijn er meer dan 250 verschillende soorten hommels. Net als de honingbij wonen hommels in kolonies, maar de kolonies van hommels zijn een stuk kleiner met zo’n 50 tot 150 individuen. Wereldwijd wordt de hommel bedreigd en dalen de aantallen sterk. Klimaatverandering speelt hierbij een grote rol maar niet alleen het klimaat is hiervan als schuldige aan te wijzen, ook ongedierte, ziektes, verlies van territorium en het gebruik van landbouwgif zijn aan te wijzen als veroorzakers van de afname van het aantal hommels. Deze afname van hommels als bestuivers heeft door hun belangrijke rol in de voedselproductie een grote negatieve invloed op de voedselvoorziening wereldwijd. Onderzoeken zoals die van de Queen Mary University in Londen geven meer inzicht in de leefwijze van hommels en zijn daarom erg belangrijk bij het redden van de hommel.

Bronnen: The GuardianIUCN BBSG, Animal Corner, National Wildlife Federation’s blog ©PiepVandaag.nl Nadine van Wissen