Uit recent onderzoek van onder andere Jeremy Kerr, van de Universiteit van Ottawa, en Laurence Packer en Sheila Colla, van de Universiteit van York, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Science, is gebleken dat van alle bestuivers hommels het meest te lijden hebben onder de opwarming van de aarde. Volgens Kerr is het opwarmen van de aarde de nummer één oorzaak voor de afname van de hommelpopulaties.

Hommels
Fotot: Batikart via Compfight cc

Andere bestuivers trekken noordwaarts als gevolg van het veranderende klimaat, maar de hommel doet dit niet. De hommel blijft trouw aan haar territorium. Laurence Packer:

“Mijn verwachting was dat het aantal hommels zou afnemen, maar niet in zulke groten getale. Het feit dat de hommels aan de noordelijke randen van hun territorium niet verder noordwaarts trekken door klimaatverandering is eigenlijk vrij zorgwekkend.”

Het lijkt er op dat hommels er moeite mee hebben om naar gebieden te trekken die voorheen te koud voor ze waren. Tot op heden is het niet duidelijk waarom. Sommige hommelsoorten zullen volgens het onderzoek snel uitsterven, mogelijk al binnen enkele eeuwen. Sheila Colla laat weten dat 1/3 van de Amerikaanse hommelsoorten in omvang afneemt, in sommige gevallen gaat dat om een afname van zo’n 90 procent. Soorten die 50 jaar geleden nog veel voorkwamen worden tegenwoordig bijna niet meer gezien. Niet alleen het klimaat is hiervan als schuldige aan te wijzen, ook ongedierte, ziektes, verlies van territorium en het gebruik van landbouwgif zijn aan te wijzen als veroorzakers van de afname van het aantal hommels. Het verminderen van het gebruik van landbouwgif zal de hommels, volgens Tiffany Finck-Haynes hommelexpert voor Friends of the Earth U.S., ten goede komen.

Het afnemen van het aantal bestuivers vormt een groot risico voor de voedselvoorziening in de wereld. De Obama Administration (de uitvoerende dienst van de federale overheid onder leiding van President Obama) heeft dan ook in mei van dit jaar een plan (U.S. Environmental Protection Agency Pollinator Protection Plan) naar buiten gebracht om de grond, die in het bezit is van de overheid, vriendelijker te maken voor bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers. Bestuivers zijn immers onmisbaar voor de landbouw. Niet alleen de overheid kan iets doen om het probleem van de afname van het aantal bestuivers aan te pakken, ook jij kan iets doen door van je tuin een bijenparadijs te maken, met onbespoten planten.

Bron: Discovery News en CBC ©PiepVandaag.nl Lianne Raat


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.