Het gaat goed met de vossenpopulatie in Groot-Brittannië en Ierland. En dat betekent dat mensen het dier inmiddels als ‘plaag’ bestempelen. Een lokale raad in Londen heeft bewoners nu ondubbelzinnig aangeraden vossen die overlast veroorzaken dood te schieten. Ook vallen met lokaas zijn geoorloofd, evenals strikken, om de roofdieren te vangen.

bestrijding
Vos | Foto: Wikimedia Commons

Zodra wilde dieren zich niet netjes houden aan de kaders die we bedenken, door te verblijven op plekken waarvan we vinden dat dieren er thuishoren, worden ze beschouwd als lastig en spreken we al snel van een plaag. Ongeacht dat wij mensen steeds meer het leefgebied van deze dieren betreden en zelfs bebouwen.

De schuchtere vossen beperken zich allang niet meer tot het platteland; ze hebben door dat er in bewoonde gebieden veel voedselaanbod is en hebben zich dan ook aangepast aan het leven in de nabijheid van mensen.

In bewoonde gebieden kan de vos restjes eten vinden in vuilniszakken op straat en niet goed afgesloten afvalbakken. Sommige bewoners pleiten voor rolcontainers om afval in te verzamelen: dit zou voorkomen dat vossen op zoek gaan naar restjes. In de richtlijnen van Southwark staat vermeld dat rolcontainers ‘vosbestendig’ zijn.

De houding van de Londense raad Wandsworth ten opzichte van vossen is zorgelijk. Zo staat in de richtlijnen onder meer:

“De meest humane manier is om de dieren te laten verhongeren.”

“Schieten in bewoonde gebieden is gewoonlijk niet wenselijk, maar als het gebeurt moet men de veiligheid van omwonenden en wilde dieren (anders dan vossen, red.) in acht te nemen.”

“Als een wijfje tijdens de voortplantingsperiode wordt geschoten, moet het vossenhol worden getraceerd en alle jongen humaan gedood.”

In het district Enfield denkt men er iets anders over:

“Bewoners mogen vossen nooit beschieten, vergiftigen of opjagen met honden: dit is inhumaan. Daders kunnen worden vervolgd.”

Helaas vindt dit district het wel in orde om vossen in bebouwde gebieden te vangen en laten doden door een jager of euthanaseren door een dierenarts.

Ook in Zuid-Dublin in Ierland liepen de gemoederen onlangs hoog op toen de raad van Dún Laoghaire-Rathdown de overlast van vossen ter sprake bracht.

“De veiligheid is in het geding door vossen die ’s nachts langs wegen rondstruinen en het levert problemen op met de hygiëne, doordat ze in vuilnisbakken rommelen”, aldus raadsman Barry Ward.

National Parks and Wildlife Services wordt in de vossenkwestie om advies gevraagd.

Het ziet ernaar uit dat na de dassen nu de vossen in Groot-Brittannië en Ierland vervolgd gaan worden. Of zou het een verdekte manier zijn om de vossenjacht weer in te stellen, die sinds 2004 via de Hunting Act officieel verboden is?

Bronnen: The Independent, The Irish Times ©PiepVandaag.nl Angelique LagardeWord nu maandelijks donateur en ontvang de prachtige kalender van varken Sam in de bus

Word donateur