Milieudefensie laat samen met bezorgde burgers een kaart van Nederland onder de mest verdwijnen. Op deze manier protesteert de milieuorganisatie tegen de plannen om de veestapel in Nederland te laten groeien. Nederland kampt al jaren met een mestoverschot. Door de veestapel te laten groeien neemt dit overschot toe.

milieudefensie mest
Fotograaf: Michiel Wijnbergh

Milieudefensie roept de Kamer op om de veestapel niet te laten groeien. Kamerleden kunnen nu grenzen stellen aan de hoeveelheid varkens en kippen die we in Nederland kunnen houden, door te kiezen voor behoud van dierrechten. Ook voor de melkveehouderij zijn duidelijke grenzen nodig, omdat deze sector gaat groeien als in 2015 het melkquotum verdwijnt.

Milieudefensie waarschuwt dat een groeiende veestapel zorgt voor het groeien van de problemen van de intensieve veehouderij.

“Meer vee betekent meer grote stallen, meer mest en meer schade aan natuur en milieu,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. “Wij roepen de Kamer op om niet te kiezen voor de doodlopende weg van de intensieve veehouderij, maar in te zetten op een veehouderij die past binnen Nederland.”

Eerder overhandigde Milieudefensie ruim zestienduizend persoonlijke boodschappen aan staatssecretaris Dijksma van mensen die zich uitspreken tegen de groei van de intensieve veehouderij.

Persbericht Milieudefensie