Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van ons drinkwater, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst nog steeds drinkwater uit oppervlaktewater kunnen winnen.

drinkwater
De IJssel | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Schoon drinkwater in de toekomst
Momenteel winnen we het meeste drinkwater uit ons grondwater, maar zo’n 40% komt van oppervlaktewater. En dit raakt door klimaatverandering steeds meer vervuild. Doordat de aarde opwarmt neemt de stroom water in rivieren af: hierdoor worden lozingen minder verdund en raakt het water meer vervuild.

Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren kunnen bestaan uit een bepaling dat er minder mag worden geloosd op het water, het oppervlaktewater bij droogte laten bijvullen door geleiding vanuit een andere rivier of het water beter zuiveren uit het riool voordat het geloosd word in het oppervlaktewater. Omdat de laatste optie veel geld kost zal hier waarschijnlijk niet voor worden gekozen, verwacht het RIVM.

Bron: Transportnieuws ©PiepVandaag.nl Nynke van Dijk


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.