De daders die in 2021 jonge haantjes en kippen als ‘geintje’ dumpten in de tuin van een bruidspaar in Ede worden toch vervolgd wegens dierenmishandeling. De ‘grap’ kostte een kuiken het leven en zes dieren raakten ernstig gewond. Comité Dierennoodhulp en de Dierenrechten Alliantie deden aangifte van dierenmishandeling en de rechtbank is daarin meegegaan, na een artikel 12 procedure.

Grap met dumpen haantjes en kippen dierenmishandeling
Gedumpte kip in Ede (juli 2021) | Foto: via Comité Dierennoodhulp

Op 7 juli 2021 dumpten vrienden van het Edense bruidspaar 12 kleine hanenkuikentjes (net zo groot als een ei), 10 jonge haantjes en 10 middelgrote kippen als ‘geintje’ in de tuin van het aanstaande echtpaar. De dieren werden vervolgens aan hun lot overgelaten. De kuikentjes en jonge haantjes werden aangevallen door de oudere dieren. Hierdoor kwam een kuiken te overlijden en raakten 4 andere kuikens en twee jonge haantjes gewond. Op hun hoofd zaten grote pikwonden. Ook waren er dieren ziek. Een aantal jonge haantjes had ‘het snot’, een besmettelijke ziekte. Ze waren sloom en mager en een met pus dicht gekleefd oog.

Grap met dumpen haantjes en kippen dierenmishandeling
Een met pus dicht gekleefd oog (10 juli 2021) | Foto: via Comité Dierennoodhulp

Haantjes en kippen weggehaald

De politie zorgde ervoor dat de dieren opgehaald werden door de plaatselijke dierenambulance, die ze naar een tijdelijke opvang bracht. Comité Dierennoodhulp ving alle haantjes en hanenkuikens op, omdat die anders gedood zouden worden. Ook deden Comité Dierennoodhulp en de Dierenrechten Alliantie aangifte bij de politie van dierenmishandeling, het zich ontdoen van een dier en het onthouden van de nodige zorg.

Grap met dumpen haantjes en kippen dierenmishandeling
Op hun hoofd zaten grote pikwonden (10 juli 2021) | Foto: via Comité Dierennoodhulp

Aanvankelijk geen vervolging

De officier van justitie deelde in een brief van 3 mei 2022 aan Comité Dierennoodhulp mee dat de beklaagden niet vervolgd zouden worden. Volgens de officier van justitie was er sprake van een ongepaste, uit de hand gelopen grap, maar niet van een strafbaar feit dat vervolging vereist. Comité Dierennoodhulp vond dit onbegrijpelijk en ging daarover in beklag middels een artikel 12 procedure (klacht niet vervolging). Op 21 april 2023 oordeelde het Hof positief:

“Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat uit de stukken voldoende aanwijzingen zijn te putten voor een vervolging van beklaagden ter zake van dierenmishandeling, het zich ontdoen van dieren en het onthouden van de nodige zorg aan dieren. Er is immers niet slechts de aangifte van klaagster namens de twee stichtingen, maar er zijn ook de foto’s van de gewonde dieren en de facturen waaruit blijkt dat sommige dieren ziek waren en verzorging nodig hadden. Bovendien waren het deels kwetsbare jonge en pasgeboren dieren. Een vervolging van beklaagden ter zake van deze feiten is, gelet op de ernst daarvan, dan ook geïndiceerd. Daarnaast is het hof van oordeel dat er aanvullend onderzoek dient te worden verricht naar de identiteit van de andere personen uit de vriendengroep.”

.

Grap met dumpen haantjes en kippen dierenmishandeling
Slachtoffer van ‘grap’ vrienden bruidspaar Ede  | Foto: via Comité Dierennoodhulp

Er gaat uiteindelijk dus toch strafvervolging plaatsvinden, gebaseerd op overtredingen van de Wet dieren. Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp is zeer tevreden met de uitkomst:

“Comité Dierennoodhulp is erg blij met deze uitspraak waarin de Wet dieren gehandhaafd wordt zoals hij is bedoeld. Mensen die zieke grappen met dieren uithalen dienen te worden bestraft. Deze dieren hebben onnodig veel angst en stress moeten ondergaan en een aanzienlijk deel van hen heeft het hierdoor niet gered. Helaas worden er nog altijd veel zogenaamde grappen met dieren door mensen uitgehaald die ten koste van het welzijn van de dieren gaan.”

Comité Dierennoodhulp deed om die reden onlangs ook aangifte tegen leden van studentenvereniging Vindicat in Groningen, omdat zij twee ganzen gebruikt hebben om een ‘grap’ mee uit halen onder eerstejaarsstudenten.

Bron:

Kuikens, hanen en hennen als ‘geintje’ gedumpt in tuin bruidspaar

Aangifte dierenmishandeling tegen studenten Vindicat

©AnimalsToday.nl