IUCN NL, Natuurmonumenten, Stichting Otterstation Nederland, Stichting Vrienden van de Otter, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, KWS Infra, Arfman Faunatechniek, LandschappenNL, Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Enviu zetten gezamenlijk alles op alles om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 duizend otters telt.

Otter
Foto: Niall Benvie

Dit spreken zij af in een convenant, dat op 5 november wordt ondertekend. De ondertekening van het convenant is onderdeel van de Otter Challenge. In dit project werken de organisaties online en offline samen met Nederlandse natuurliefhebbers, experts, bedrijven, overheden en studenten aan innovatieve oplossingen die de bedreigde otter in Nederland structureel helpen overleven.

Na het uitsterven van de otter in de jaren 80 is zij in 2002 in Nederland geherintroduceerd. Op dit moment zijn er ongeveer honderd otters in Nederland. Echter, door een groot aantal verkeersslachtoffers en verdrinking in visfuiken sterft een groot gedeelte (zo’n 80%) van de otterpopulatie op onnatuurlijke wijze. Als we het aantal slachtoffers in het verkeer en in visfuiken kunnen beperken kunnen we de otter zijn natuurlijke plek in het Hollandse landschap weer teruggeven.

De Otter Challenge en de grote samenwerking, die daarachter schuilt, bieden perspectief voor het voortbestaan van de otter in Nederland. Op het online platform www.otterchallenge.nl kan iedereen vanaf vandaag ideeën indienen. Experts en adviseurs op talloze terreinen zullen helpen deze ideeën verder te ontwikkelen tot businessconcepten die de otter op een duurzame manier structureel kunnen helpen overleven in Nederland.

Tijdens de lancering op 5 november worden naast het ondertekenen van het convenant de eerste brainstorms gehouden waarbij aanwezigen worden uitgenodigd mee te denken aan oplossingen voor de otter. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op www.otterchallenge.nl.

Persbericht IUCN NL