Precies een jaar geleden droeg de rechter de Nederlandse Staat op alle gevaarlijk otter-oversteek plekken binnen één jaar op te lossen.

Aangereden otter - Wereld Otterdag
Eén van de 32 verkeersslachtoffers. Dit dier sneuvelde op 26 februari dit jaar op de N331 (foto: Ronald Messemaker).

Das&Boom en Otterstation Nederland zijn verbolgen nu blijkt dat afgelopen jaar 1/3 van de Nederlandse otterpopulatie is doodgereden waarvan bijna de helft bij reeds bekende knelpunten.

Vandaag is het Wereld Otterdag. Over de hele wereld zijn er activiteiten die de nadruk leggen op de noodzaak van het beschermen van otters.
Ook in ons waterrijke land wonen otters die die bescherming hard nodig hebben.
Het zijn er nog maar honderd, nazaten van een herintroductieproject die de overheid in 2002 is gestart, nadat ze het dier 20 jaar daarvoor hadden laten uitsterven. Alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen kwamen toen te laat.
Maar ook de huidige kleine otterpopulatie is nog kwetsbaar en zou zo maar weer uit kunnen sterven.

Onderzoeksinstituut Alterra heeft vele onderzoeken gedaan naar de noodzakelijke maatregelen om dit te voorkomen, vaak in opdracht van de overheid zelf. Al jaren adviseert Alterra dat de plaatsen waar otters worden doodgereden (knelpunten) worden opgelost. Ook adviseert Alterra dringend dat de otters in het uitzetgebied worden gemonitord. Zo’n kleine populatie is namelijk gevoelig voor inteelt. De overheid doet echter veel te weinig en toen staatsecretaris Blekers van Natuurbeheer een paar jaar geleden zelfs helemaal wilde stoppen met beschermen van otters stapte de stichting Das&Boom en stichting Otterstation Nederland naar de rechter. Precies een jaar geleden gaf de rechter beide stichtingen gelijk en eiste onder meer dat de overheid nu eindelijk de verkeersknelpunten voor de otter binnen één jaar zou moeten oplossen.
Groot feest dus op Wereld Otterdag omdat eindelijk alle verkeersknelpunten voor de otter zijn opgelost?

Helaas, de overheid vroeg uitstel aan en ging op het laatste moment in beroep tegen de opgelegde maatregelen. Pas in september dit jaar komt de zaak weer voor de rechter.
Het resultaat van deze vertraging is, dat er sinds mei vorig jaar 32 (!) van de 100 otters sneuvelden in het verkeer waarvan 17 bij reeds bekende knelpunten. Knelpunten, die de Staat volgens de uitspraak van de rechter, inmiddels had moeten oplossen.

Er is in het afgelopen jaar nog helemaal niets verbeterd voor de otter. Zijn hoop is gevestigd op de uitspraak van de rechter in het najaar, om de overheid wederom op haar beschermingsverplichtingen te wijzen. Triest om te moeten constateren dat er steeds weer een rechter voor nodig is om de overheid te dwingen om zich aan haar eigen afspraken en verplichtingen te houden. Hopelijk is het voor de otter dan nog niet te laat.

Addy de Jongh geeft ’s avonds op Wereld Otterdag (28 mei) in natuur en milieucentrum de Rietnymf in Munnekeburen (FRL) een lezing over alle 13 soorten otters die onze planeet rijk is. Hij besteed daarbij extra aandacht aan de kritieke situatie in Nederland.

Persbericht Stichtingen Otterstation Nederland & Das&Boom


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.