In de Dordtse gemeenteraad is een initiatiefvoortstel ingediend voor een wijziging van gemeenteregels om circussen met wilde dieren in vervolg te kunnen weren uit de stad.

Circussen met wilde dieren
Circussen met wilde dieren komen er in Dordrecht niet meer in | Foto: Thomas Hawk via photopin cc

Een daadwerkelijk verbod is juridisch nog onmogelijk, maar via een opzet naar voorbeeld van de Gemeente Assen is er een mogelijkheid ontstaan circussen die optreden met wilde dieren niet langer toe te laten.

Het komt er op neer dat alle circussen welkom zijn, maar dat de beschikbare plaatsen en tijden worden geveild, waarbij circussen zonder wilde dieren voorrang krijgen. Dordrecht wilde niet wachten op het algehele verbod, waar staatssecretaris Dijksma mee bezig is.

Volgens Willem Bronkhorst, raadslid van Beter voor Dordt en verantwoordelijk voor het indienen van het initiatiefvoorstel kan een algemene plaatselijke verordening niet zo worden aangepast dat circussen met wilde dieren kunnen worden geweigerd op grond van aantasting van dierenwelzijn. Gemeentes die dat hebben geprobeerd zijn door de rechter teruggeroepen. Dit initiatiefvoorstel zou die problematiek in ieder geval omzeilen.

Recentelijk zorgde Circus Belly Wien voor de nodige ophef in Dordrecht.

Bron: Rijnmond.nl ©PiepVandaag.nl