In de rubriek Goed Nieuws van de Dag (#GNvdD) plaatsen we vaak verhalen over het redden van dieren. Eigenlijk gaat het daarbij altijd om mensen die een of meerdere dieren in nood helpen. Maar dieren blijken soms op wonderbaarlijke manier empathie voor elkaar te voelen wanneer een van hen vecht voor het leven. En dat hoeft niet per se een soortgenoot te zijn, zoals blijkt uit de video die we vandaag graag met jullie delen.

redden
Nijlpaard redt jonge zebra | Foto: screenshot video Crazy Universe/YouTube

Empathie, of inlevingsvermogen, is lang een eigenschap geweest die alleen aan mensen werd toegekend. Compassie tonen vergt het vermogen om je in de situatie van anderen te verplaatsen. Er werd gedacht dat dieren deze kwaliteit niet hadden, omdat zij enkel en alleen uit instinct zouden handelen. Het toekennen van menselijke eigenschappen aan dieren, of antropomorfisme, was dan ook lang taboe in de wetenschap.

redden
Beer redt vogel | Foto: screenshot video Crazy Universe/YouTube

Dankzij biologen en gedragswetenschappers als Frans de Waal weten we inmiddels dat dieren veel meer op mensen lijken dan we dachten. Dieren kennen emoties als jaloezie, verdriet, vreugde en rouw. Bepaalde diersoorten weten dat je door samenwerking meer voordeel kan halen uit een situatie. Wanneer bij een gedragsproef de beloning ongelijk is kan dat bij apen leiden tot vlammende jaloezie en de weigering om nog langer aan de proef mee te werken. En er zijn dieren die elkaar troosten, of rouw tonen bij een overleden soortgenoot, zoals olifanten doen.

redden
Hond redt maatje | Foto: screenshot video Crazy Universe/YouTube

Observeren
Toegegeven, we kunnen niet echt in de hoofden van dieren kijken om exact te weten wat er in hun hersenen omgaat als het emoties betreft. Maar we kunnen wel observeren en zien dat er gedrag is wat sterk lijkt op compassie tonen, zoals in onderstaande video. Neem nou de beer die een vogel redt die in het water ligt. Hij trekt de vogel op het droge en wandelt dan rustig verder. Of de hond die een vis op het droge met zijn neus nathoudt. En het nijlpaard dat een jonge zebra redt van de verdrinkingsdood. Allemaal acties waarbij de redder geen enkel baat heeft. Tenminste, zo lijkt het. Want wie zegt dat het redden van een ander dier geen goed gevoel geeft, zoals dat ook bij ons mensen het geval is?

Bekijk de video en oordeel zelf:

https://www.youtube.com/watch?v=NTcw012d2ag

Bron: Crazy Universe/YouTube ©AnimalsToday.nl Bart van Riel