Bij de Nieuwkoopse Plassen is langs de Hazekade in de Meije gistermiddag een dode otter aangetroffen. Het dier is omgekomen bij een bekend verkeersknelpunt en heeft, zo lijkt het, een week in het water gelegen.

Otter
Lisa Lawley via Compfight cc

“Dit is echt heel treurig nieuws,” zegt boswachter Juriaan van Leeuwen van Natuurmonumenten. “Onze grootste angst is nu werkelijkheid geworden: onze eerste kennismaking met een van de otters die in ons plassengebied leven, is een treurige. We hadden het dier tot nu toe alleen op camera gezien, en nu dus als verkeersslachtoffer.”

Sinds 2013 leefden in de Nieuwkoopse Plassen een vrouwtjes- en een mannetjesotter. De grootste bedreiging voor de otter is het verkeer. Extra wrang is dat juist dit jaar rondom Nieuwkoop rasters en een tunnel worden aangelegd om de dieren te beschermen.

In november vorig jaar oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse Staat actief moet gaan bijdragen aan de bescherming van de otter. De Staat moet 21 bekende verkeersknelpunten aanpakken, zodat zwervende otters er niet worden doodgereden.

In Nederland leven momenteel zo’n honderdtwintig otters. De otter is zeldzaam en wordt bedreigd. Alleen al in 2014 zijn er twintig otters doodgereden. Zo sneuvelde afgelopen 15 september de laatste otter van het natuurgebied de Groote Wielen op de N355 bij Leeuwarden. De otter was daar nog maar net teruggekeerd en een jaar geleden werden er jongen gesignaleerd. Heel erg jammer en erger nog, geheel onnodig. In mei vorig jaar droeg de rechter de Staat der Nederlanden al op om alle bekende knelpunten voor de otter binnen één jaar op te lossen. Deze plek op de N355 was één van die vele bekende locaties, waar nog steeds otters sneuvelen. Vorig jaar is een derde van de Nederlandse otterpopulatie doodgereden, waarvan bijna de helft bij die bekende knelpunten.

Organisaties IUCN NL, Natuurmonumenten, Stichting Otterstation Nederland, Stichting Vrienden van de Otter, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, KWS Infra, Arfman Faunatechniek, LandschappenNL, Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Enviu hebben daarnaast afgesproken om er gezamenlijk alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 duizend otters telt. Daartoe tekenden zij eind vorig jaar een convenant, dat onderdeel is van de Otter Challenge. In dit project werken de organisaties online en offline samen met Nederlandse natuurliefhebbers, experts, bedrijven, overheden en studenten aan innovatieve oplossingen die de bedreigde otter in Nederland structureel helpen overleven.

Bron: AD.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.