Het meest zeldzame en bedreigde zeezoogdier ter wereld, de Californische bruinvis of vaquita, kan binnen vier jaar uitgestorven zijn als er geen krachtige maatregelen genomen worden, blijkt uit nieuw onderzoek.

vaquita
© Paula Olson, NOAA via Wikimedia Commons

Vaquita’s, zeldzame bruinvissen die leven voor de Mexicaanse kust, sterven met drommen tegelijk doordat ze verward raken in visnetten. Een nieuwe studie toont aan dat overheden maar heel weinig doen om dieren tegen illegale visnetten te beschermen.

De vaquita, of Phocoena sinus, leeft in de Golf van California, voor de kust van Mexico. De dieren hebben innemende koppies met een karakteristiek uiterlijk.

Rebecca Lent is uitvoerend directeur van de Marine Mammal Commission, een onafhankelijk federaal bureau dat zich inspant voor de bescherming en het voortbestaan van zeezoogdieren. Zij zegt:

“Het lijkt alsof ze donkere lippenstift en mascara dragen.”

De vaquita is het kleinste type bruinvis, die slechts 1,2 tot 1,5 meter lang is en zich zelden laat zien.

“Deze vaquita bruinvissen zijn erg verlegen. Ze verschijnen zelden. De meeste die we zien zijn degenen die dood in de visnetten zitten.”

Rode lijst IUCN

Deze walvisachtige wordt beschouwd als ernstig bedreigd, volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN). En de vooruitzichten worden alleen maar slechter. Een rapport van juli 2014, dat de geluiden van deze dieren gebruikte om de aantallen in te schatten, wijst uit dat minder dan 100 van deze ongrijpbare wezens nog in het wild leven. De walvisachtigen krijgen slechts om het jaar een nakomeling en het meest recente rapport suggereert dat de populatie met 18,5% is gedaald in het afgelopen jaar.

Illegaal vissen

Volgens het julirapport is de hoofdschuldige voor deze enorme aderlating in de vaquitapopulatie de opkomst van de illegale visserij. Vissers jagen op een bedreigde straalvinnige vis, de Totoaba, in China geprezen voor de veronderstelde medicinale eigenschappen van zijn vinnen. Deze vissen worden gevangen met behulp van zogenaamde kieuwnetten, een verticaal net dat vissen vangt bij hun kieuwen.

“Eigenlijk is het een soort muur in de natuur,” zegt Peter Thomas, international en politiek programmadirecteur van de Commissie voor Zeezoogdieren. “Het net is niet zichtbaar voor de vaquita, met als resultaat dat de dieren verstrikt raken in deze netten.”

Het grootste gedeelte van de leefomgeving van de vaquita’s is momenteel niet beschermd tegen deze kieuwnetten. In slechts 20% van hun leefgebied is het gebruik van deze netten verboden.

Recent fotomateriaal van 4 december 2014 onthult dat het uitgebreide kieuwnetvissen doorgaat, zelfs in dat kleine gebied. Ongeveer 90 vissersboten zijn in het gebied operatief sinds de start van het nieuwe visseizoen. Minstens 17 boten hebben kieuwnetten aan boord, blijkt uit onderzoek.

“Deze nieuwe feiten onderstrepen de noodzaak om krachtig op te treden tegen het illegaal vissen. De gehele vaquitapopulatie zou moeten worden beschermd en meer schepen zouden in het gebied moeten patrouilleren. En om zeker te stellen dat deze manier van vissen stopt, zou het simpelweg al strafbaar moeten zijn een kieuwnet aan boord te hebben,” aldus Lent. “Nu is echt de laatste kans om het tij te keren voor de vaquita. We hebben echt nog maar een paar jaar.”

Help mee de vaquita te beschermen door deze petitie van Change.org te tekenen.

Bron: LiveScience ©PiepVandaag.nl Ildiko Bischot