In een loods in Leuvenheim (Gld) zijn tientallen dode dieren aangetroffen. De politie voerde een controle uit bij de loods aan de Spankerenseweg en trof onder andere dode geiten, vogels en pony’s aan. Er werden ook ernstig verwaarloosde dieren gevonden. Volgens de politie hadden deze dieren ‘dringend behoefte aan de juiste verzorging en huisvesting’.

loods
In de loods werden dode geiten, vogels en dode pony’s aangetroffen | Foto (oog geit): publiek domein

De eigenaar van de loods heeft proces-verbaal gekregen en de politie is een onderzoek gestart. De NVWA was ook bij de controle aanwezig. Helaas zijn niet alle nog levende dieren in beslag genomen. De gemeente heeft aangekondigd dat de ruimte werd gebruikt voor activiteiten die niet binnen het bestemmingsplan passen en daarom een bestuursrechtelijk traject tegen de eigenaar te starten.

Straffen te laag

Nog steeds zijn de straffen die in Nederland worden opgelegd laag. Animals Today deed hiernaar een verkennend onderzoek. Zo blijkt uit de cijfers uit de onderzoeksrapporten ‘Dierenwelzijn in het vizier’ en ‘Dieren verboden’ in combinatie met de richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing laten zien dat de straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing laag zijn en dat er maar zelden door de rechter naar het zwaarste middel van de onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt gegrepen.

Straffen voor dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

In 2013 vatte hoofdredacteur Karen Soeters het huidige beleid van straffen samen op haar blog:

“Dit alles zo onder elkaar gezet te hebben, kan een ieder weldenkend mens toch maar één conclusie trekken: de straffen voor dierenmishandeling zijn echt schandalig laag!”

Het is maar te hopen voor de dieren dat de rechters in Nederland in de toekomst zwaarder zullen straffen zodat er recht wordt gedaan en dat deze zwaardere straffen anderen ervan zullen weerhouden om dieren te mishandelen of te verwaarlozen. Want de huidige strafmaat is niet in verhouding tot het aangedane dierenleed.

Bron:

©AnimalsToday.nl