Vandaag is het Meldpunt kuikentjesmisbruik officieel gestart via een eigen website en op Facebook. Bij dit meldpunt kunnen mensen hun melding kwijt als ze ergens levende kuikens tegenkomen die er zitten voor vermaak, als versiering of onder het mom van educatie.

Meldpunt kuikentjesmisbruik
Meldpunt kuikentjesmisbruik boekt eerste successen | Foto: Comité dierennoodhulp

De noodzaak van dit meldpunt is dat er sprake blijkt te zijn van een ware hype: een broedmachine huren of kopen en er ter vermaak kuikens in uitbroeden of kuikentjes kopen of huren. Bij scholen, kinderopvangen, verzorgingshuizen, kinderboerderijen, hotels, winkels en sportverenigingen worden ​kuikens voor vermaak, als decoratie of onder het mom van educatie misbruikt.

De eerste meldingen zijn al binnen: kuikentjesmisbruik werd gesignaleerd in een filiaal van Welkoop, in een filiaal van Groenrijk Den Bosch en in zorgcentrum De Hanepraij in Gouda. Meldpunt kuikentjesmisbruik heeft aan hen allen een brandbrief gestuurd met daarin het dringende verzoek te stoppen met het misbruiken van kuikens en het verkeerde voorbeeld geven, en de kuikens te verwijderen. Het hoofdkantoor van Welkoop reageerde voortvarend en positief en stuurde naar aanleiding van de brandbrief aan al haar 149 filialen in Nederland een brief waarin gevraagd werd om geen kuikens in de winkel te nemen. De kuikens zijn daarna uit een Welkoopfiliaal verwijderd.

Meldpunt kuikentjesmisbruik
Kuikens worden misbruik ter vermaak | Foto: publiek domein

Meldpunt kuikentjesmisbruik hoopt dat Welkoop ook in gaat op het andere verzoek van Meldpunt kuikentjesmisbruik om, vanwege het dierenleed dat veroorzaakt wordt door broedmachines, te stoppen met de verkoop ervan. Ook de Caring Vets (een groep van 130 dierenartsen die zich inzetten voor een beter dierenwelzijn) is van mening dat het uitbroeden van kuikens in een broedmachine ter vermaak of onder het mom van educatie een ernstige aantasting van het welzijn van dieren en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet Dieren. Lees hier hun statement.

Meldpunt kuikentjesmisbruik
Foto: Comité dierennoodhulp

Waarom is Meldpunt kuikentjesmisbruik nodig?

Kuikentjes hebben, net als vrijwel ieder ander dier, een enorme behoefte aan een moeder, die hen essentiële zaken leert en hen warmte en veiligheid biedt. Vanuit het ei communiceert het kuiken al met de moeder. Die moeder wordt hen nu bewust onthouden en dat allemaal ter vermaak. Kuikens zijn geen speelgoed, paasdecoratiemateriaal, vermaakartikelen of educatiemateriaal. Zij zitten er helemaal niet op te wachten de hele tijd opgepakt en geknuffeld te worden. Dat getuigt niet van een respectvolle bejegening en houdt geen rekening met de intrinsieke waarde van het dier zoals de Wet dieren voorschrijft.

Het uitbroeden van eieren in een broedmachine is een onnatuurlijk proces. Dit is niet de natuurlijke manier waarop kuikens geboren worden en opgroeien en ook niet de beste manier om kuikens te verzorgen. Het heeft om die reden dan ook niets met educatie te maken zoals zo vaak als excuus ten onrechte beweerd wordt. Integendeel: mensen krijgen hierdoor een heel verkeerde boodschap: in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de zorg, is het blijkbaar geen probleem om de kuikentjes even ter vermaak te gebruiken, om ze daarna, ​wanneer ze iets minder schattig worden, te ​doden of te dumpen.

Het is juist belangrijk dat mensen leren dat, als je een dier neemt, je dan ook de verantwoordelijkheid daarvoor hebt en je het dier niet, wanneer het minder leuk wordt, of als je er geen behoefte meer aan hebt, kunt dumpen of (laten) doden.

Meldpunt kuikentjesmisbruik
Foto: publiek domein

Meldpunt kuikentjesmisbruik is een initiatief van Comité Dierennoodhulp en Een DIER Een VRIEND en wordt ondersteund door Stichting Rechten voor al wat leeft, Red een Legkip, Stichting Dierennood, Akka’s Ganzenparadijs, Zwerfkip & Zo, Animal Rights en VeggieSquad.

Bron: